Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. September 2014
Digitálny prístroj s plochým detektorom so stropným statívom a mobilným pacientskym stolom
0140512014
286 450,00 € AD REM, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. December 2012
Dodatok č. 2- Dodávka prístrojovej techniky pre centrálny RTG
0140232012
0,00 € AD REM, s.r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Január 2019
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/017/7/2019
0,00 € ADAPED s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. August 2020
Dohoda o zvýšení kvalifikácie - RV/020/0421
1/017/205/2020
0,00 € Adéla Nemcová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-599
OĽZ-019-3730-2022-AK-599
0,00 € Adéla Nemcová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Marec 2016
Zmluva o dielo - bezpčnostné dvere
0600142016
1 599,17 € ADLO - bezpečnostné dvere s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Marec 2016
Zmluva o dielo - bezpečnostné dvere
0600152016
1 599,17 € ADLO - bezpečnostné dvere s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. August 2020
Zmluva o vydaní služobnej parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2020/112
2/017/159/2020
0,00 € ADOS - Majbíková, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Január 2015
Dodatok č. 1 k zmluve 22/2010 o nájme HM
1
80,24 € ADOS-MAJBÍKOVÁ s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Júl 2015
Zmluva o nájme nebytového priestoru
070/1/2015/39
8 220,20 € ADOS-MAJBÍKOVÁ, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. November 2020
Zmluva č. 017/2/2020/129 o nájme nebytového priestoru
2/017/278/2020
17 160,20 € ADOS-Majbíková, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Apríl 2022
Zmluva č. 017/2/2022/003 o nájme nebytového priestoru
2/017/100/2022
17 585,10 € ADOS-MAJBÍKOVÁD, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. December 2022
Zmluva č. 017/2/2022/176 o nájme nebytového priestoru
2/017/293/2022
4 420,30 € ADOS-MAJBÍKOVÁD, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 08.10.1999
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 08.10.1999
7 963,20 € ADOTEL-HEX s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Apríl 2013
Servis elektrickej požiarnej signalizácie- revízie EPS
0160012013
6 595,80 € Adotel-HEX, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. December 2014
Servis a revízie EPS
0160012014
9 537,01 € Adotel-HEX, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. November 2011
47/20/15
47/20/15
120 039,99 € ADRIAN MED, s. r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. Marec 2012
Spotrebný materiál na transfúziu krvi-postoperačná transfúzne súprava
0140062012
8 240,16 € Adrian Med, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Marec 2014
Spotrebný materiál na transfúziu krvi 2.časť
0140142014
27 000,00 € Adrian Med, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU Č. OĽZ/019/3730/2022/AK/445
OĽZ/019/3730/2022/AK/445
0,00 € Adriana Jágerová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina