Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2017
Zmluva č. 070/1/2017/02 o nájme nebytového priestoru
070/1/2017/02
Doplnená
3 959,70 € AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2017
Zmluva č. 070/1/2017/40 o poskytovaní služieb - vodné a stočné, dažďová voda, elektrická energia
070/1/2017/40
0,00 € AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. November 2014
Zmluva o dielo
1/011/215/2014
35 933,72 € Aktivity Tary, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. August 2014
Zmluva o dielo
1/060/138/2014
25 794,77 € Aktivity Tatry, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. Jún 2015
Nájomná zmluva
070/1/2015/29
7 500,00 € Akzent BigBoard, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Júl 2021
Zmluva č. 017/2/2021/1 (nájom časti pozemku)
2/017/179/2021
12 000,00 € Akzent BigBoard, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU Č. OĽZ/019/3730/2022/AK/408
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU Č. OĽZ/019/3730/2022/AK/408
0,00 € Alena Babíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-307
OĽZ-019-3730-2022-AK-307
0,00 € Alena Balážová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č. OĽZ-019-3730-2022-AK-663
OĽZ-019-3730-2022-AK-663
0,00 € Alena Bibíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č. OĽZ-019-3730-2022-AK-787
OĽZ-019-3730-2022-AK-787
0,00 € Alena Ftáčková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie v rámci rezidentského štúdia zdravotníckeho pracovníka č. RV/020/1340
1/017/247/2022
0,00 € Alena Krajčíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-325
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku č. OĽZ-019-3730-2022-AK-325
0,00 € Alena Krajčíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č. OĽZ-019-3730-2022-AK-678
OĽZ-019-3730-2022-AK-678
0,00 € Alena Krajčiová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku č. OĽZ/019/3730/2022/AK/900
OĽZ-019-3730-2022-AK-900
0,00 € Alena Malíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-35
OĽZ/019/3730/2022/AK-35
0,00 € Alena Masná Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-287
OĽZ-019-3730-2022-AK-287
0,00 € Alena Michalčíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č. OĽZ-019-3730-2022-AK-844
OĽZ-019-3730-2022-AK-844
0,00 € Alena Nováková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Máj 2013
Zmluva o zabezpečení stravovania
03/2013
0,00 € Alena Slezáček Bohúňová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č. OĽZ-019-3730-2022-AK-812
OĽZ-019-3730-2022-AK-812
0,00 € Alena Slezáček Bohúňová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-527
OĽZ-019-3730-2022-AK-527
0,00 € Alena Sokolovská Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina