Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifkácie č. RV/020/0180
1/017/31/2024
0,00 € Alexandra Slaničková, dipl. f. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifkácie č. RV/020/0203
1/017/32/2024
0,00 € Lukáš Harvánek, dipl.f. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Február 2024
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/275 - "Papierové skladané utierky na ruky"
1/017/27/2024
32 633,28 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Február 2024
Dohoda o používaní vstupno-výstupných zariadení a/alebo identifikačných kariet pri vjazde a výjazde z areálu FNsP Žilina č. 017/5/2024/007
5/017/28/2024
0,00 € DZS, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0020
1/017/24/2024
0,00 € Andreas Chodelka, dipl. f. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0151
1/017/25/2024
0,00 € MUDr. Lukáš Peregrim Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0111
1/017/26/2024
0,00 € MUDr. Martin Kováč Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0154
RV/020/0154
Doplnená
0,00 € MUDr. Dušan Polák Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. Február 2024
Dohoda o používaní vstupno-výstupných zariadení a/alebo identifikačných kariet pri vjazde a výjazde z areálu FNsP Žilina č. 017/5/2024/012
1/07/17/2024
0,00 € Klinická biochémia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Január 2024
Nájomná zmluva č. 017/2/2023/242
2/017/20/2024
12 500,00 € Q.point, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Január 2024
Darovacia zmluva - vecný dar
3/1300/3/2024
772,80 € Nadácia Spoločne pre región Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Január 2024
Darovacia zmluva - vecný dar
3/1500/4/2024
787,70 € Nadácia Spoločne pre región Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Január 2024
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/286 - "Spotrebný a pomocný materiál"
1/017/22/2024
15 372,83 € PRIEMTO - TABAČIK, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Január 2024
Dohoda o splátkach č. 017/1/2024/016
1/017/19/2024
0,00 € Ing, Katarína Matejčíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Január 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0044
1/017/14/2024
0,00 € MUDr. Mária Dvorská Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Január 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0045
1/017/15/2024
0,00 € MUDr. Jana Klimeková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Január 2024
Dohoda o prevzatí dlhu a o jeho splátkach č. 017/2/2024/13
2/017/18/2024
44 765,00 € GUZMAN BOHADA Leonardo a SANCHEZ DIAZ YOLANDA Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Január 2024
Zmluva č. 017/2/2023/241 o nájme - nebytové priestory a časť pozemku
2/017/10/2024
133 087,80 € SANAMEDO s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Január 2024
Zmluva č. 017/2/2023/267 o nájme nebytového priestoru
2/017/11/2024
29 083,50 € OPHTHAMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Január 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/017/12/2024
0,00 € MUDr. Marta Čelková, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina