Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2011
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 30.11.2009 Dodávka kompletnej prístrojovej techniky pre očné oddelenie
101405111
0,00 € Allmedical, s.r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. Júl 2014
Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení (VZT) tlakových
0600182014
4 700,00 € Almya, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Máj 2013
Apgrade systému automatickej analýzy cytogenetických obrazov
0600132013
8 000,00 € Alogo, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/017/111/2022
0,00 € ALROKA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU Č. OĽZ/019/3730/2022/AK/465
OĽZ/019/3730/2022/AK/465
0,00 € Alžbeta Gápová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/165/2018
Doplnená
0,00 € AMEDICA, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. September 2017
Zmluva o servisnej činnosti č. 2017-8006/P
2017-8006/P
Doplnená
97 344,00 € AMEDIS spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Jún 2018
Kúpna zmluva
070/1/2018/44
0,00 € AMEDIS spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Júl 2013
Servisné výkony, pravidelná údržba a ďalšie úkony pre zabezpečenie bezpečného chodu radioterapeutických prístrojových zariadení výrobcu Varian na radiačnej onkológii a klinickej onkológií
0140102013
55 317,60 € Amedis, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Február 2015
Servisné výkony, pravidelná údržba a ďalšie úkony pre zabezpečenie bezpečného chodu zariadení
0140042015
55 317,60 € AMEDIS, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. Apríl 2014
Zmluva o dielo - mechanické bezpečnostné zábrany
0600112014
11 983,20 € AMID, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. Jún 2014
Dodávka a montáž mreží na okná 1. a 3. poschodie, rekonštrukcia psychiatrie
0140322014
Doplnená
17 790,00 € Amid, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č. OĽZ-019-3730-2022-AK-821
OĽZ-019-3730-2022-AK-821
0,00 € Andrea Červeníková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č. OĽZ-019-3730-2022-AK-822
OĽZ-019-3730-2022-AK-822
0,00 € Andrea Ďurčíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-581
OĽZ-019-3730-2022-AK-581
0,00 € Andrea Futo Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-80
OĽZ-019-3730-2022-AK-80
0,00 € Andrea Hýllová, dipl.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-365
OĽZ-019-3730-2022-AK-365
0,00 € Andrea Chodelková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-547
OĽZ-019-3730-2022-AK-547
0,00 € Andrea Kavacká Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-290
OĽZ-019-3730-2022-AK-290
0,00 € Andrea Pallová, dipl.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku č.OĽZ/019/3730/2022/AK-166
OĽZ/019/3730/2022/AK-166
0,00 € Andrea Pastorková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina