Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-85
OĽZ-019-3730-2022-AK-85
0,00 € Adriána Kudelková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-9
OĽZ/019/3730/2022/AK-9
0,00 € Adriana Pirošíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-62
OĽZ/019/3730/2022/AK-62
0,00 € Adriána Rakovanová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č. OĽZ-019-3730-2022-AK-659
OĽZ-019-3730-2022-AK-659
0,00 € Adriana Solarová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU Č. OĽZ/019/3730/2022/AK/428
OĽZ/019/3730/2022/AK/428
0,00 € Adriána Szabadošová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí služieb č. 017/1/2022/005 - "Služby PAKP"
1/017/064/2022
13 100,00 € AdvanceHospitalAnalytics, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Marec 2012
Poskytovanie právnych služieb
0140042012
9 504,00 € Advokátska kancelária Andrea Havelková, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Október 2015
Poskytovanie právneho poradenstva pre FNsP Žilina
0140552015
39 999,00 € Advokátska kancelária JUDr. Eva Záková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
1/017/166/2022
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Január 2013
Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb
1/011/003/2013
9 980,00 € Advokátska kancelária Mgr. Eva Popovičová - advokát Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. Máj 2016
Rámcová zmluva o poskytovaní právneho zastúpenia a právneho poradenstva
1/070/113/2016
Doplnená
0,00 € Advokátska kancelária Mgr. Eva Žáková- advokát Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-212
OĽZ/019/3730/2022/AK-212
0,00 € Agáta Trstenská Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Marec 2012
Mlieko a mliečné výrobky
0140092012
11 201,60 € Agrospol Kysuce, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. August 2020
Zmluva o vydaní služobnej parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2020/125
2/017/172/2020
0,00 € AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. December 2016
Atmos Albert E100 Vario s frekvenčným meničom a mikrofitrom stlačeného vzduchu AFS
014102016
4 390,00 € AIR kompresory, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. Marec 2012
Dohoda o splátkovom kalendári
1/030/021/2012
83 273,00 € Air Products, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Apríl 2014
Zmluva o nájme nebytového priestoru
070/11/2014/12
26 860,44 € AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. November 2014
Zmluva o nájme nebytového priestoru
070/11/2014/36
1 728,24 € AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Jún 2015
Kúpna zmluva o prevode majetku štátu
070/1/2015/12
25 500,00 € AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. December 2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
21122016
0,00 € AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina