Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - tel.č. 0417232330 - Biznis linka S
1/017/89/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - tel.č. 04172333321 - Biznis linka S
1/017/90/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
5/017/83/2024
0,00 € Tatra-Leasing, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Apríl 2024
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2024/087
2/017/82/2024
0,00 € FMC - dialyzačné služby, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Apríl 2024
Darovacia zmluva - vecný dar
3/0500/13/2024
458,95 € Nadácia Križovatka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Apríl 2024
Darovacia zmluva - vecný dar
3/0500/14/2024
548,00 € Nadácia Križovatka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón č. 017/1/2024/088, č. 2024/067
1/017/79/2024
2 999,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 017/1/2024/032 - "Ochranné plachty"
1/017/81/2024
46 800,00 € K&M MEDIA s.r.o., Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/300 „Hydraulické nemocničné polohovateľné postele a matrace“
1/017/76/2024
46 035,00 € INDUBIA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0533
1/017/77/2024
0,00 € Lukáš Eštočín Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0428
1/017/78/2024
0,00 € Anna Kubalová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Apríl 2024
Poistná zmluva č. 1110030689 pre poistenie majetku
1/017/73/2024
7 294,28 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0583
1/017/75/2024
0,00 € MUDr. Ján Belás Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0551
1/017/72/2024
0,00 € Miroslava Vavreková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 017/1/2024/003 - "Vzduchové filtre časť č. 1"
1/017/71/2024
15 772,80 € Teleflex Medical, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Apríl 2024
Dohoda o používaní vstupno-výstupných zariadení a/alebo identifikačných kariet pri vjazde a výjazde z areálu FNsP Žilina č. 017/5/2024/027
5/017/70/2024
0,00 € Národná transfúzna služba SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Apríl 2024
Darovacia zmluva - vecný dar
3/1000/7/2024
1 760,40 € Nadácia Spoločne pre región Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Apríl 2024
Darovacia zmluva - vecný dar
3/1500/8/2024
437,36 € Nadácia Spoločne pre región Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Apríl 2024
Darovacia zmluva - vecný dar
3/1500/9/2024
624,00 € Nadácia Spoločne pre región Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Apríl 2024
Darovacia zmluva - vecný dar
3/0400/10/2024
1 550,00 € Nadácia Spoločne pre región Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina