Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-955/2023
0,00 € Žecová Zuzana Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-956/2023
0,00 € Bc. Žirošová Mária Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-957/2023
0,00 € Bc. Zlacká Martina Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-958/2023
0,00 € Mgr. Žofčáková Mária Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-959/2023
0,00 € Zoľáková Jana Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-960/2023
0,00 € PhDr. Zubáková Viktória Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-961/2023
0,00 € Zvadová Zora Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-962/2023
0,00 € Zvirinská Petra Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-963/2023
0,00 € Zvolareková Mária Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-964/2023
0,00 € Bc. Žegorjaková Viera Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-965/2023
0,00 € Žembová Mária Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-966/2023
0,00 € Žigová Oľga Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-967/2023
0,00 € Žigová Viktória Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-968/2023
0,00 € Žipajová Viktória Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-969/2023
0,00 € Živčáková Zuzana Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-970/2023
0,00 € Župová Zuzana Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Február 2023
Kúpna zmluva
Z-80/2023
0,00 € ULTRAMED s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-812/2023
0,00 € Bc. Szutorová Marta Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
23. Február 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-88/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Novo Nordisk Slovakia, s.r.o.
22. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-917
0,00 € Vereščáková Viera Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice