Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na vzdelávanie
Z-311/2023
0,00 € Medtronic Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na vzdelávanie
Z-312/2023
0,00 € Medtronic Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
19. Júl 2023
Kúpna zmluva
299/2023
0,00 € S&T CEE Holding s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Júl 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla - Dodatok č. 1
Z-284/2023
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Júl 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla - Dodatok č. 1
Z-283/2023
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Júl 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 54/OMaVS/2023
Z-301/2023
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
10. Júl 2023
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Z-186/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice VIA LUX-Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
6. Júl 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-289/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice PPD Investigator Services LLC.
6. Júl 2023
Zmluva o zariadeniach pre klinické skúšanie č. JM-010CS03
Z-289/A/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice PPD Investigator Services LLC.
6. Júl 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-290/2023
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice PPD Investigator Services LLC.
6. Júl 2023
Zmluva o odškodnení
Z-290/B/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice argenx BV
6. Júl 2023
Zmluva o zariadeniach pre klinické skúšanie č. ARGX-113-2009 a ARGX-113-2010
Z-290/A/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice PPD Investigator Services LLC.
6. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí vzdelávacieho grantu
Z-229/2023
0,00 € Johnson & Johnson s.r.o Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
6. Júl 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-297/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Michal Micenko
4. Júl 2023
Zmluva č. 62NFAL000223 o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Z-217/2023
Doplnená
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
4. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Z-238/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Beauty Foto LM s.r.o.
28. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z-279/2023
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z-282/2023
0,00 € Domäsko s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z-280/2023
0,00 € TATRAPEKO, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A22304380
Z-251/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice