Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení dodávok energetických médií
Z-79/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A22157632
Z-212/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z-227/2023
0,00 € NRSYS s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z-228/2023
0,00 € NRSYS s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
31. Máj 2023
Zmluva o vykonávaní pediatrických konziliárnych vyšetrení
Z-208/2023
Doplnená
0,00 € Medical group Košice s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A22105555
Z-190/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z.-234/2023
0,00 € Medinet s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
23. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 27/2023
Z-213/2023
0,00 € INTES Poprad, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
23. Máj 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-222/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Ing.Bc.Marko Suchý
18. Máj 2023
Rámcová zmluva o spolupráci
Z-209/2023
0,00 € Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z-200/2023
0,00 € Stargen EU s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z-201/2023
0,00 € Stargen EU s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z-202/2023
0,00 € Stargen EU s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z-203/2023
0,00 € Stargen EU s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z-204
0,00 € Stargen EU s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z-205/2023
0,00 € Stargen EU s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
17. Máj 2023
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Z-172/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Stredná priemyselná škola elektrotechnická
9. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME č.19/2022/OSM
Z-657/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Národná transfúzna služba SR
12. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z-100/2023
0,00 € ULTRAMED s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
4. Máj 2023
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME č. 01/2023/OSM
01-2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Revoltapp s.r.o.