Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2023
Kúpna zmluva
Z-171/2023
0,00 € Sanova Pharma GesmbH Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Apríl 2023
Kúpna zmluva
Z-150/2023
0,00 € RADIX MEDICAL spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Apríl 2023
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Z-145/2023
0,00 € MITAS s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na vzdelávanie
Z-117/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Medtronic Slovensko, s.r.o.
6. Apríl 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 14/OMaVS/2023
Z-142/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
3. Apríl 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-157/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Rastislav Guzlej
31. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-155/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Jaroslav Kirňák
31. Marec 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-153/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Novartis Slovakia s.r.o.
31. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-156/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Ing. Maroš Sochanič
28. Marec 2023
Zmluva o dielo
Z-140/2023
Doplnená
0,00 € JP-JUNIOR s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28. Marec 2023
Zmluva o nájme priestoru- krátkodobý nájom
Z-82/2023
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí skonta
Z-124/2023
0,00 € PANEP s.r.o. org. zložka v SR Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-139/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Marko Madzik
27. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z-136/2023
0,00 € MEDILAS spoločnosť s ručením obmedzeným Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení dodávok energetických médií
Z-55/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MILK-AGRO, spol. s r.o.
24. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
134/2023
0,00 € O2 Business Services,a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
23. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-132/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Tatiana Vorobľová
23. Marec 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-133/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Diana Mačíková
22. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služby-stravovanie zamestnancov
Z-78/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
22. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služby - Pranie nemocničnej bielizne
Z-130/2023
0,00 € Lavaton s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice