Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1927/2022
0,00 € Królová Ivana Mária Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1928/2022
0,00 € Bc. Cígrová Jana Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1929/2022
0,00 € Bc. Rumanová Marta Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1835/2022
0,00 € Bc. Anna Roľková Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1930/2022
0,00 € Bc. Škutová Iveta Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1836/2022
0,00 € Danica Mináriková Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1837/2022
0,00 € Jana Hartlová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Nájomná zmluva (prenájom hnuteľnej veci)
872/2022
0,00 € WEGA - MS spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1838/2022
0,00 € Katarína Jelšíková Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Kúpna zmluva č.1114/2022
1111/2022
4 485,60 € VITAMED.SK s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1931/2022
0,00 € Ferdanová Monika Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1839/2022
0,00 € Miriam Kirschnerová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1840/2022
0,00 € Elena Maťková Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1841/2022
0,00 € Petra Pravňanová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1842/2022
0,00 € Eva Froĺová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1843/2022
0,00 € Monika Vejčíková Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1844/2022
0,00 € Bc. Darina Koklesová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1932/2022
0,00 € Marčičiaková Mária Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1845/2022
0,00 € Henrieta Titková Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1846/2022
0,00 € Martina Zuziaková Univerzitná nemocnica Martin