Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. August 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
378/2023
157 500,00 € Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná nemocnica Martin
3. August 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
504/2023
0,00 € Mgr.Ľudmila Melicheríková Univerzitná nemocnica Martin
3. August 2023
Zmluva o spolupráci
438/2023
0,00 € Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
2. August 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
550/2023
0,00 € Vira Puziak Univerzitná nemocnica Martin
1. August 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
559/2023
1 000,00 € Bc.Michaela Horníková Univerzitná nemocnica Martin
1. August 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
560/2023
1 000,00 € Eva Šuteková Univerzitná nemocnica Martin
1. August 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
561/2023
500,00 € Renáta Matulová Univerzitná nemocnica Martin
1. August 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
562/2023
5 000,00 € Bc.Ivana Očková Univerzitná nemocnica Martin
31. Júl 2023
Nájomná zmluva (prenájom hnuteľnej veci)
510/2023
0,00 € NIMOTECH, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
31. Júl 2023
Nájomná zmluva (prenájom hnuteľnej veci)
511/2023
Doplnená
0,00 € NIMOTECH, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
31. Júl 2023
Nájomná zmluva (prenájom hnuteľnej veci)
512/2023
0,00 € NIMOTECH, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
31. Júl 2023
Zmluva o dielo č.360/2023
354/2023
Doplnená
469 807,60 € ERPOS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
31. Júl 2023
Dohoda o uznaní dlhu a o zrážkach zo mzdy
376/2023
2 132,75 € Bc.Anna Košarišťanová Univerzitná nemocnica Martin
31. Júl 2023
Zmluva
439/2023
0,00 € Viktória Sunegová Univerzitná nemocnica Martin
28. Júl 2023
Kúpna zmluva č.515/2023
505/2023
23 481,94 € Dräger Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
28. Júl 2023
Kúpna zmluva č.516/2023
506/2023
195 600,00 € WEGA-MS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
28. Júl 2023
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
507/2023
64 022,40 € Linde Gas s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
28. Júl 2023
Kúpna zmluva č.518/2023
508/2023
1 567 240,58 € Linde Gas s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
28. Júl 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
435/2023
5 000,00 € Andrea Kapusniaková Univerzitná nemocnica Martin
26. Júl 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
161/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin IQVIA RDS Slovakia s.r.o.