Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1813/2022
0,00 € Bc. Renáta Labudová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1814/2022
0,00 € PhDr. Ján Grossmann Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1815/2022
0,00 € Pavol Zsigmund Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1816/2022
0,00 € Mgr. Vladimíra Pišková Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1817/2022
0,00 € Jana Janotová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1818/2022
0,00 € Bc. Martina Bakošová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1819/2022
0,00 € Monika Šimová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1820/2022
0,00 € Bc. Lenka Fedáková Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1821/2022
0,00 € Bc. Kristína Móricová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1822/2022
0,00 € Mgr. Martina Raffajová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1669/2022
0,00 € Mgr.Jana Kamenišťáková Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1823/2022
0,00 € Andrea Kapustová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1670/2022
0,00 € Mgr.Jana Gáborová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1824/2022
0,00 € Mgr. Lucia Podolinská Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1671/2022
0,00 € Miroslav Čillo Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1672/2022
0,00 € Jana Dolinayová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1825/2022
0,00 € Mgr. Zuzana Hrúzová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1673/2022
0,00 € Bc.Silvia Hodžová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1674/2022
0,00 € Bc.Matúš Filo Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1826/2022
0,00 € Stanislav Babík Univerzitná nemocnica Martin