Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1679/2022
0,00 € Štefan Koleň Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1680/2022
0,00 € Helena Velická Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1681/2022
0,00 € Mgr.Jaroslava Majerová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1829/2022
0,00 € Jarmila Orčová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1682/2022
0,00 € Mgr.Ján Cuninka Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1683/2022
0,00 € Roman Kubásek Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1684/2022
0,00 € Mgr.Marek Štancel Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1685/2022
0,00 € Bc.Monika Paulovičová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1686/2022
0,00 € Mgr.Natália Buociková Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1923/2022
0,00 € Mgr. Repovská Jana Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1830/2022
0,00 € Martina Košútová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1831/2022
0,00 € Jana Kšenzuláková Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1832/2022
0,00 € Bc. Martina Petrášová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1833/2022
0,00 € Vlasta Jašeková Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1924/2022
0,00 € Spevárová Nikola Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1834/2022
0,00 € Emília Rumanová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1687/2022
0,00 € Bc.Zuzana Priehradná Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1688/2022
0,00 € Hlavatá Dagmara Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1689/2022
0,00 € Peter Škumát Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1690/2022
0,00 € Mária Štrbová Univerzitná nemocnica Martin