Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2023
Nájomná zmluva (prenájom hnuteľnej veci)
511/2023
Doplnená
0,00 € NIMOTECH, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
31. Júl 2023
Nájomná zmluva (prenájom hnuteľnej veci)
512/2023
0,00 € NIMOTECH, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
31. Júl 2023
Zmluva o dielo č.360/2023
354/2023
Doplnená
469 807,60 € ERPOS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
31. Júl 2023
Dohoda o uznaní dlhu a o zrážkach zo mzdy
376/2023
2 132,75 € Bc.Anna Košarišťanová Univerzitná nemocnica Martin
31. Júl 2023
Zmluva
439/2023
0,00 € Viktória Sunegová Univerzitná nemocnica Martin
28. Júl 2023
Kúpna zmluva č.515/2023
505/2023
23 481,94 € Dräger Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
28. Júl 2023
Kúpna zmluva č.516/2023
506/2023
195 600,00 € WEGA-MS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
28. Júl 2023
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
507/2023
64 022,40 € Linde Gas s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
28. Júl 2023
Kúpna zmluva č.518/2023
508/2023
1 567 240,58 € Linde Gas s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
28. Júl 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
435/2023
5 000,00 € Andrea Kapusniaková Univerzitná nemocnica Martin
26. Júl 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
161/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin IQVIA RDS Slovakia s.r.o.
26. Júl 2023
Dohoda o uznaní a o splátkach
359/2023
3 647,22 € Elena Maťková Univerzitná nemocnica Martin
26. Júl 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
364/2023
0,00 € Erika Handzušová Univerzitná nemocnica Martin
26. Júl 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
375/2023
0,00 € Ivana Królová Univerzitná nemocnica Martin
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
306/2023
101 649,53 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica Martin
24. Júl 2023
Kúpna zmluva č.249/2023
242/2023
Doplnená
173 698,56 € NIMAG, spol. s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
24. Júl 2023
Kúpna zmluva č.398/2023
388/2023
60 231,60 € JUMICOL, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
24. Júl 2023
Kúpna zmluva č.431/2023
419/2023
192 960,00 € WEGA-MS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
24. Júl 2023
Kúpna zmluva č.032/2023
420/2023
19 200,00 € INTES Poprad, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
21. Júl 2023
Kúpna zmluva č.410/2023
399/2023
1 514,16 € Čechovo SK, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin