Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
68/2023
500,00 € Mgr.Natália Máliková Univerzitná nemocnica Martin
1. Február 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
69/2023
1 000,00 € Bc.Helena Šemrincová Univerzitná nemocnica Martin
1. Február 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
70/2023
800,00 € Mgr.Katarína Žáčková Univerzitná nemocnica Martin
31. Január 2023
Kúpna zmluva č.53/2023
53/2023
34 560,00 € K&M MEDIA s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
30. Január 2023
Kúpna zmluva
11/2023
1 200,00 € AfB Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
25. Január 2023
Dohoda o prevode telefónneho čísla
815/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č.A21044228
816/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
23. Január 2023
Nájomná zmluva (zmluva o prenájme)
860/2022
0,00 € Haiyang s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
18. Január 2023
Zmluva o vykonaní klinického skúšania
794/2022
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Bayer, spol. s r.o.
11. Január 2023
Kúpna zmluva č.LR02/2022
4/2023
2 334,00 € Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
11. Január 2023
Kúpna zmluva č.6/2023
5/2023
32 832,00 € K&M MEDIA s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
11. Január 2023
Kúpna zmluva č.7/2023
6/2023
82 336,10 € Fatra TIP s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
11. Január 2023
Kúpna zmluva č.8/2023
7/2023
159 975,96 € INMEDIA, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
11. Január 2023
Kúpna zmluva č.9/2023
8/2023
30 017,40 € INMEDIA, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
11. Január 2023
Kúpna zmluva č.10/2023
9/2023
93 141,40 € UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Univerzitná nemocnica Martin
11. Január 2023
Kúpna zmluva č.11/2023
10/2023
72 257,28 € UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Univerzitná nemocnica Martin
11. Január 2023
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe
825/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
9. Január 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe
862/2022
0,00 € Národný ústav reumatických chorôb Piešťany Univerzitná nemocnica Martin
9. Január 2023
Zmluva o dielo č.14/2023
13/2023
215 155,99 € SERVIS building, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
4. Január 2023
Kúpna zmluva č.2216/2022
2211/2022
22 000,00 € Arthrex s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin