Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DVB2 s názvom: Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Turňa nad Bodvou
233/2024
488 601,78 € Úrad vlády SR Obec Turňa nad Bodvou
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DVB1 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba Šarišská Poruba
235/2024
166 744,66 € Úrad vlády SR Obec Šarišská Poruba
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DVI2 s názvom: Miestne občianske a poriadkové služby v obci Ďurďoš
236/2024
83 372,33 € Úrad vlády SR Obec Ďurďoš
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
254/2024
2 500,00 € Úrad vlády SR Obec Richnava
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
260/2024
7 000,00 € Úrad vlády SR Obec Stročín
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
276/2024
5 000,00 € Úrad vlády SR Obec Bunetice
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
277/2024
8 000,00 € Úrad vlády SR Obec Buzitka
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
279/2024
5 000,00 € Úrad vlády SR Obec Diviaky nad Nitricou
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
433/2024
5 000,00 € Úrad vlády SR Obec Klátova Nová Ves
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
263/2024
819 354,00 € Úrad vlády SR Obec Kostoľany nad Hornádom
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
584/2024
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Medzev
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
248/2024
50 000,00 € Úrad vlády SR Obec Láb
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
257/2024
1 500,00 € Úrad vlády SR Obec Vyšná Slaná
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
431/2024
2 000,00 € Úrad vlády SR Obec Lastomír
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
438/2024
12 000,00 € Úrad vlády SR Gréckokatolícka cirkev, farnosť Osturňa
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJD1 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Bracovce
72/2024
163 836,35 € Úrad vlády SR Obec Bracovce
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406 DJN8 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba Vojany
73/2024
162 866,91 € Úrad vlády SR Obec Vojany
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMD2 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba
84/2024
164 805,78 € Úrad vlády SR Obec Bukovce
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKP4 s názvom: Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít - MOAPS Moravany
85/2024
166 744,66 € Úrad vlády SR Obec Moravany
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406 DLT5 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Vrbnica
86/2024
325 733,82 € Úrad vlády SR Obec Vrbnica