Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-08/2023/SOIROPPO3-302031G869
MK-ZP-08/2023/SOIROPPO3-302031G869
53 699,00 € Východoslovenský región, n.o. Ministerstvo kultúry SR
30. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-05/2023/SOIROPPO3-302031H679
MK-ZP-05/2023/SOIROPPO3-302031H679
16 080,50 € Media City s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
30. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-03/2023/SOIROPPO3-302031H009
MK-ZP-03/2023/SOIROPPO3-302031H009
84 667,05 € MB ART s. r. o. Ministerstvo kultúry SR
27. Január 2023
Rámcová dohoda na uskutočnenie stavebných prác ,,Maľovanie vybraných kancelárskych priestorov a chodieb v objektoch MK SR“
MK-10/2023/M
9 827,50 € MALEX, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-090/2022/SOIROPPO3-302071BRV3
MK-090/2022/SOIROPPO3-302071BRV3
162 843,15 € Obec Holice Ministerstvo kultúry SR
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-068/2022/SOIROPPO3-302071BPW4
MK-068/2022/SOIROPPO3-302071BPW4
175 501,82 € Mesto Myjava Ministerstvo kultúry SR
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-083/2022/SOIROPPO3-302071BRZ1
MK-083/2022/SOIROPPO3-302071BRZ1
75 724,21 € Mesto Vysoké Tatry Ministerstvo kultúry SR
26. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-07/2023/SOIROPPO3-302031H130
MK-ZP-07/2023/SOIROPPO3-302031H130
140 935,00 € COLORgrafik, spol. s r.o. Ministerstvo kultúry SR
25. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-01/2023/SOIROPPO3-302031G503
MK-ZP-01/2023/SOIROPPO3-302031G503
20 893,00 € HANZELY, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
25. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2023
MK-151/2022/M
20 000 000,00 € Fond na podporu umenia Ministerstvo kultúry SR
24. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2023 uzatvorená podľa § 29 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
MK-6/2023/M
12 290 000,00 € Audiovizuálny fond Ministerstvo kultúry SR
24. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-056/2022/SOIROPPO3-302071BQR5
MK-056/2022/SOIROPPO3-302071BQR5
146 458,83 € Obec Dvory nad Žitavou Ministerstvo kultúry SR
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-060/2022/SOIROPPO3-302071BNN8
MK-060/2022/SOIROPPO3-302071BNN8
190 343,41 € Obec Richvald Ministerstvo kultúry SR
23. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-06/2023/SOIROPPO3-302031G816
MK-ZP-06/2023/SOIROPPO3-302031G816
81 790,00 € NOVÝ SPIŠ, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
19. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-062/2022/SOIROPPO3-302071BRV2
MK-062/2022/SOIROPPO3-302071BRV2
187 190,18 € Obec Poniky Ministerstvo kultúry SR
19. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-059/2022/SOIROPPO3-302071BRK1
MK-059/2022/SOIROPPO3-302071BRK1
141 338,80 € Mesto Šahy Ministerstvo kultúry SR
19. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-076/2022/SOIROPPO3-302071BQQ1
MK-076/2022/SOIROPPO3-302071BQQ1
173 089,68 € Vihorlatská knižnica v Humennom Ministerstvo kultúry SR
19. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-79/2022/SOIROPPO3-302031F942
MK-ZP-79/2022/SOIROPPO3-302031F942
87 926,00 € RASTISLAV, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
19. Január 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. MK-ZoVPBA-01/2023/SOIROPPO3-302031F942
MK-ZoVPBA-01/2023/SOIROPPO3-302031F942
148 914,08 € RASTISLAV, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
19. Január 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku štátu
MK-8/2023/M
1 000,00 € Spolupracovali, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR