Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-120/2023/M
100,00 € Juraj Heger Ministerstvo kultúry SR
11. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-121/2023/M
100,00 € M. B. R. Ministerstvo kultúry SR
8. September 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. MK-ZoVPBA-10/2023/SOIROPPO3-302031G715
MK-ZoVPBA-10/2023/SOIROPPO3-302031G715
63 334,12 € EUROtoner, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
8. September 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-050/2023/SOIROPPO3-302071BSR7 - DOU 6/2023
MK-050/2023/SOIROPPO3-302071BSR7 - DOU 6/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Ministerstvo kultúry SR
8. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-124/2023/M
1 500,00 € P. A. Ministerstvo kultúry SR
6. September 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-064/2023/SOIROPPO3-302071BSI3 - DOU 5/2023
MK-064/2023/SOIROPPO3-302071BSI3 - DOU 5/2023
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Ministerstvo kultúry SR
6. September 2023
Rámcová dohoda
MK-118/2023/M
8 300,00 € MALLUM s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
6. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-119/2023/M
100,00 € M. B. Ministerstvo kultúry SR
5. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-112/2023/M
350,00 € J. B. Ministerstvo kultúry SR
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6666/2022-180
300 000,00 € Mesto Trenčín Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6661/2022-180
Doplnená
830 097,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
31. August 2023
Nájomná zmluva
MK-111/2023/M
Doplnená
0,00 € Obec Budmerice Ministerstvo kultúry SR
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6184/2022-180
300 000,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
24. August 2023
Dohoda o splátkach
MK-82/2023/M
4 946,00 € Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera Ministerstvo kultúry SR
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6974/2022-180
350 000,00 € Perly Gotickej cesty n.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
22. August 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-57/2023/SOIROPPO3-302031H691
MK-ZP-57/2023/SOIROPPO3-302031H691
31 633,00 € M4 LOUIS, s. r. o. Ministerstvo kultúry SR
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6807/2022-180
650 000,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7107/2022-180
200 000,00 € Bazilika minor sv. Benedikta, opáta, v Hronskom Beňadiku Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6717/2022-180
10 000,00 € Büro Milk s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7021/2022-180
850 000,00 € Emíre Khidayer Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky