Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6807/2022-180
650 000,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7107/2022-180
200 000,00 € Bazilika minor sv. Benedikta, opáta, v Hronskom Beňadiku Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6717/2022-180
10 000,00 € Büro Milk s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7021/2022-180
850 000,00 € Emíre Khidayer Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
18. August 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-52/2023/SOIROPPO3-302031H714
MK-ZP-52/2023/SOIROPPO3-302031H714
130 400,00 € QRC, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6317/2022-180
800 000,00 € Mesto Banská Štiavnica Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6031/2022-180
700 000,00 € Obec Štiavnické Bane Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6507/2022-180
35 000,00 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku -Cirkevný zbor Kalinčiakovo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7081/2022-180
9 000,00 € Marcela Ilečková Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7138/2022-180
10 000,00 € PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6433/2022-180
12 000,00 € REAL SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6935/2022-180
680 000,00 € Kaštieľ v Petrovanoch, s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6726/2022-180
5 000,00 € Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6894/2022-180
9 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
10. August 2023
Nájomná zmluva na zriadenie inžinierskych sietí
MK-108/2023/M
1 478,26 € Umelecký súbor Lúčnica Ministerstvo kultúry SR
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6364/2022-180
2 600,00 € Nitrianska galéria Ministerstvo kultúry SR
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6376/2022-180
1 500,00 € Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Ministerstvo kultúry SR
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6389/2022-180
1 900,00 € Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Ministerstvo kultúry SR
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6526/2022-180
5 000,00 € DeafStudio Ministerstvo kultúry SR
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6539/2022-180
7 000,00 € Moje šťastné dieťa, o. z. Ministerstvo kultúry SR