Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-56/2023/SOIROPPO3-302031H216
MK-ZP-56/2023/SOIROPPO3-302031H216
35 466,67 € Juraj Takács - stolár Ministerstvo kultúry SR
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6759/2022-180
150 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6283/2022-180
3 000,00 € Mestské kultúrne stredisko Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6261/2022-180
2 000,00 € Tribečské múzeum v Topoľčanoch Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6681/2022-180
3 000,00 € Regionálne osvetové stredisko v Komárne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6612/2022-180
5 000,00 € Regionálne osvetové stredisko v Komárne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6341/2022-180
3 000,00 € Turčianske kultúrne stredisko v Martine Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6311/2022-180
6 000,00 € Tanečný klub "Danube" Bratislava Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6308/2022-180
35 000,00 € Tanečný klub "Danube" Bratislava Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6304/2022-180
17 000,00 € Tanečný klub "Danube" Bratislava Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6780/2022-180
8 000,00 € Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6263/2022-180
2 300,00 € Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6538/2022-180
12 000,00 € Moje šťastné dieťa, o. z. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6637/2022-180
10 000,00 € Stredoslovenské osvetové stredisko Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6643/2022-180
6 000,00 € Stredoslovenské osvetové stredisko Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6744/2022-180
4 000,00 € Veselý posunok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6351/2022-180
3 000,00 € Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6654/2022-180
4 000,00 € Umelecký klub Prospecta Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6914/2022-180
12 000,00 € Dúhový PRIDE Bratislava Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6944/2022-180
15 000,00 € Iniciatíva Inakosť Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky