Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku štátu
MK-3/2023/M
990,40 € MKLSK s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-013/2023/SOIROPPO3-302071BSD2
MK-013/2023/SOIROPPO3-302071BSD2
189 984,93 € Obec Kamenín Ministerstvo kultúry SR
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-011/2023/SOIROPPO3-302071BSD4
MK-011/2023/SOIROPPO3-302071BSD4
192 272,21 € Obec Habovka Ministerstvo kultúry SR
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-020/2023/SOIROPPO3-302071BQB9
MK-020/2023/SOIROPPO3-302071BQB9
176 519,49 € Obec Dubník Ministerstvo kultúry SR
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-034/2023/SOIROPPO3-302071BSB7
MK-034/2023/SOIROPPO3-302071BSB7
180 371,98 € Obec Nová Bystrica Ministerstvo kultúry SR
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-017/2023/SOIROPPO3-302071BPB8
MK-017/2023/SOIROPPO3-302071BPB8
157 314,63 € Mesto Skalica Ministerstvo kultúry SR
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-015/2023/SOIROPPO3-302071BQY1
MK-015/2023/SOIROPPO3-302071BQY1
194 304,16 € Gemersko-malohontské osvetové stredisko Ministerstvo kultúry SR
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-042/2023/SOIROPPO3-302071BRI9
MK-042/2023/SOIROPPO3-302071BRI9
172 566,04 € Obec Konská Ministerstvo kultúry SR
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7
MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7
200 000,00 € Obec Drahovce Ministerstvo kultúry SR
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-016/2023/SOIROPPO3-302071BNK6
MK-016/2023/SOIROPPO3-302071BNK6
189 981,12 € Obecné kultúrne centrum Ministerstvo kultúry SR
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-091/2022/SOIROPPO3-302071BNR9
MK-091/2022/SOIROPPO3-302071BNR9
96 624,60 € Mesto Krompachy Ministerstvo kultúry SR
6. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-09/2023/SOIROPPO3-302031G816
MK-ZP-09/2023/SOIROPPO3-302031G816
54 750,00 € NOVÝ SPIŠ, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
2. Február 2023
Zmluva o ubytovaní
MK-179/2022/M
0,00 € PaedDr. Leščáková Viera Ministerstvo kultúry SR
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania
MK-9/2023/M
Doplnená
8 000 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
1. Február 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o dodaní komponentov a súvisiacich služieb č. MK-165/2022/M
MK-186/2022/M
0,00 € PosAm, spol. s r.o. Ministerstvo kultúry SR
1. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-08/2023/SOIROPPO3-302031G869
MK-ZP-08/2023/SOIROPPO3-302031G869
53 699,00 € Východoslovenský región, n.o. Ministerstvo kultúry SR
30. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-05/2023/SOIROPPO3-302031H679
MK-ZP-05/2023/SOIROPPO3-302031H679
16 080,50 € Media City s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
30. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-03/2023/SOIROPPO3-302031H009
MK-ZP-03/2023/SOIROPPO3-302031H009
84 667,05 € MB ART s. r. o. Ministerstvo kultúry SR
27. Január 2023
Rámcová dohoda na uskutočnenie stavebných prác ,,Maľovanie vybraných kancelárskych priestorov a chodieb v objektoch MK SR“
MK-10/2023/M
9 827,50 € MALEX, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-090/2022/SOIROPPO3-302071BRV3
MK-090/2022/SOIROPPO3-302071BRV3
162 843,15 € Obec Holice Ministerstvo kultúry SR