Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2019
Kolektívna zmluva na rok 2019 a 2020 pre zamestnancov vo verejnom záujme.
51/2019
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Za SS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
29. Január 2019
Kolektívna zmluva na rok 2019 - 2020 pre zamestnancov v štátnej službe.
52/2019
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Za SS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
28. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
16/2019
1 075,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Letecká vojenská nemocnica, a.s.
28. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
36/2019
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach GEOLAB, s.r.o.
28. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
48/2019
1 830,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach GOLDEN ROYAL Group, s.r.o.
25. Január 2019
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov, č. 201810282
49/2019
0,00 € Disig, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
45/2019
3 437,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mestská krytá plaváreň
25. Január 2019
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Jana Zamboriová.
50/2019
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
23. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
34/2019
1 669,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach FORT s.r.o.
22. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
29/2019
1 140,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Debraď
22. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
32/2019
545,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach MEDIALYZ, s. r. o.
22. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
35/2019
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola
22. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
40/2019
939,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach EZEX s.r.o.
21. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
22/2019
587,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
24/2019
5 041,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach TRR Centrum Kaluža, s.r.o.
21. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
26/2019
1 002,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
21. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
27/2019
620,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Detská fakultná nemocnica Košice
21. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
31/2019
1 669,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Kúpele Štós, a.s.
18. Január 2019
Dodatok č. 27 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia na zimný semester AR 2018/2019 - zúčtovanie
LF-D27-2019
1 065,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
18. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
30/2019
909,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov