Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06
15/2019
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
17. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
28/2019
1 031,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Hotel Bankov, a. s.
16. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
25/2019
939,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Triple centrum, s.r.o.
16. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
17/2019
3 049,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
16. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
18/2019
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
16. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
20/2019
27,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Belányiová Helena, Firma: Mgr. Belányiová Helena - BELMER
16. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
19/2019
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Stredná odborná škola Učňovská 5
15. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
23/2019
3 240,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach ČaSS, spol. s r.o.
7. Január 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
21/2019
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Capex s. r. o.
28. December 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
9/2019
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Súkromná športová materská škola, s.r.o.
28. December 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
14/2019
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Krosnianska 2, Košice
12. December 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
5/2019
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Tomášikova 31 Košice
12. December 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
6/2019
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapikola Buzica 327
12. December 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
7/2019
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapikola Buzica 327
6. December 2018
Kúpn zmluva - Nákup nových tonerov a atramentových náplní.
12/2019
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
6. December 2018
Zmluva o zabezpečení renovácie tonerov.
13/2019
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
6. December 2018
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Zuzana Uličná.
142/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
4. December 2018
Zmluva o dielo - Oprava a údržba výpočtovej techniky (PC, tlačiarne, multifunkčné zariadenia).
10/2019
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
4. December 2018
Zmluva o dielo - Servis a údržba kopírovacích strojov.
11/2019
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
16. November 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
4/2019
388,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Čižatice