Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
82/2018
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Capex s. r. o.
15. Marec 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
78/2018
372,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Správa mestskej zelene v Košiciach
14. Marec 2018
Zmluva o zabezpečení dodávok elektrickej energie a prevádzky trafostanice.
85/2018
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
8. Marec 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
72/2018
388,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Hýľov
8. Marec 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
73/2018
240,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Ďurďošík
8. Marec 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
79/2018
388,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Vyšná Kamenica
6. Marec 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
75/2018
833,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
6. Marec 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
76/2018
1 244,10 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Vajkovce
28. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
65/2018
788,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mestská časť Košice - Juh
28. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
71/2018
388,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Čižatice
27. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
68/2018
1 154,70 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Vyšný Medzev
27. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
69/2018
613,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Technické a záhradnícke služby Michalovce
26. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
67/2018
985,30 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Rudník
26. Február 2018
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Lucia Kočerginová.
81/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
21. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
64/2018
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Bačkovík
21. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
20/2018
965,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Hotel Bankov, a. s.
20. Február 2018
Kúpna zmluva - predaj motorového vozidla KE 497 JU.
77/2018
2 500,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Bc. Kociban Matúš
16. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
58/2018
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapikola Buzica 327
16. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
59/2018
388,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Carmeuse Slovakia, s. r. o.
16. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
63/2018
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapikola Buzica 327