Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
7/2019
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapikola Buzica 327
6. December 2018
Kúpn zmluva - Nákup nových tonerov a atramentových náplní.
12/2019
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
6. December 2018
Zmluva o zabezpečení renovácie tonerov.
13/2019
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
6. December 2018
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Zuzana Uličná.
142/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
4. December 2018
Zmluva o dielo - Oprava a údržba výpočtovej techniky (PC, tlačiarne, multifunkčné zariadenia).
10/2019
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
4. December 2018
Zmluva o dielo - Servis a údržba kopírovacích strojov.
11/2019
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
16. November 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
4/2019
388,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Čižatice
13. November 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
3/2019
3 145,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24. Október 2018
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Karolína Köváryová.
140/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
15. Október 2018
Zmluva o odbornej praxi.
138/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach MUDr. Francisty Oľga
2. Október 2018
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Jana Barlová.
136/2018
30,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.
25. September 2018
Zmluva o poverení sprostredkovateľa (ďalej len "zmluva") v zmysle §34 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov")
135/2018
0,00 € Treciaková Veronika Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
20. September 2018
Dodatok č 26 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia na letný semester AR 2017/2018 - zúčtovanie
LF-D26-2018
137,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
11. September 2018
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Zuzana Nováková.
134/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
10. September 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
133/2018
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach LAVANDA CAFÉ s.r.o.
3. September 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
130/2018
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Nováčany
21. August 2018
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 218/2018 - osobné motorové vozidlo ŠKODA SUPERB.
131/2018
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
21. August 2018
Zmluva o dielo -" Úprava jestvujúcej projektovej dokumentácie na prístavbu budovy RÚVZ z roku 2005".
132/2018
59 940,00 € Guth, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
20. August 2018
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Rerková Lenka.
129/2018
30,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach MUDr. Rerková Lenka
17. August 2018
Čiastková kúpna zmluva.
126/2018
90 653,52 € EMM, spol. s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach