Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
57/2018
146,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša n. o.
6. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
50/2018
939,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mg. Zavacká Ľudmila
5. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
60/2018
1 878,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach PATRIA n. o.
5. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
52/2018
1 114,70 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Čakanovce
5. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
41/2018
609,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
5. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
48/2018
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach V & A Group spol. s r.o.
5. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
45/2018
388,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Košická Polianka
5. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
42/2018
922,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach OCEAN TOUR s. r. o.
5. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
34/2018
5 082,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach TRR Centrum Kaluža, s.r.o.
5. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
51/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach GEOLAB, s.r.o.
1. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
44/2018
240,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Trsťany
30. Január 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
21/2018
27,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Belányiová Helena, Firma: Mgr. Belányiová Helena - BELMER
30. Január 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
38/2018
2 349,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
30. Január 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
46/2018
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Rankovce
26. Január 2018
Kolektívna zmluva na rok 2018 pre zamestnancov v štátnej službe.
53/2018
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Za SS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. Január 2018
Kolektívna zmluva na rok 2018 pre zamestnancov vo verejnom záujme.
54/2018
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Za SS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. Január 2018
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Natália Gálová.
55/2018
270,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.
26. Január 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
40/2018
65,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola
26. Január 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
36/2018
1 114,70 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Žarnov
24. Január 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
47/2018
3 437,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mestská krytá plaváreň