Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2022
Zmluva o dielo - "Servis a oprava automobilov pre rok 2023".
6/2023
0,00 € PneuX s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. Október 2022
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Veronika Ďurkovičová.
99/2022
120,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Detská fakultná nemocnica Košice
16. September 2022
Kolektívna zmluva na obdobie 01. 01. 2023 - 31. 08. 2024 - štátna služba.
2/2023
0,00 € ZOSOZ Z a SS pri RUVZ so sídlom v Košiciach Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
16. September 2022
Kolektívna zmluva na obdoboe od 01. 01. 2023 - 31. 08. 2024 - verejný záujem.
1/2023
0,00 € ZOSOZ Z a SS pri RUVZ so sídlom v Košiciach Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
14. September 2022
Darovacia zmluva o poskytnutí daru č. 30000439 - služby likvidácie.
96/2022
87 196,85 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
13. September 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
95/2022
1 362,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Trstené pri Hornáde
25. August 2022
Dodatok č. 32 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia na letný semester AR 2021/2022
LF-D32-2022
709,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska Fakulta
25. August 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
93/2022
713,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Pavlíková Andrea
17. August 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
94/2022
151,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ondrašovičová Alexandra - FLIPPER
5. August 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
92/2022
151,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Klein Ľubomír BUBO
22. Júl 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
88/2022
240,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Ďurďošík
19. Júl 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
89/2022
182,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Vinnay, s.r.o.
12. Júl 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
86/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach A–Z ISZA s. r. o.
11. Júl 2022
Zmluva o servise a výkone zodpovednej osoby
91/2022
0,00 € PROENERGY SERVICE s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
7. Júl 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
87/2022
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach MONTRÚR s. r. o. Košice
30. Jún 2022
Zmluva č. 1/2022/VO
90/2022
0,00 € Elauk s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
17. Jún 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
83/2022
139,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mestská časť Košice - Nad Jazerom
13. Jún 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
84/2022
334,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Technické služby mesta Sobrance
8. Jún 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
85/2022
502,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mestský podnik služieb mesta Strážske
7. Jún 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
81/2022
167,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Hotel Eurobus s.r.o.