Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2020
Kúpna zmluva - Laminárny box BioTectum.
82/2020
10 455,60 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2020
Kúpna zmluva - Autoklav.
81/2020
26 602,80 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
17. Apríl 2020
Kúpna zmluva - Automatický izolátor nukleových kyselín Versa 10.
94/2020
57 600,00 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
10. November 2021
Kúpna zmluva - prístrojové vybavenie s príslušenstvom.
109/2021
86 252,40 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
10. November 2021
Kúpna zmluva - prístrojové vybavenie s príslušenstvom.
108/2021
272 390,40 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
11. Február 2011
Zmluva o dielo
2011001
0,00 € Ladislav Szőke Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
29. Máj 2013
Komisionárska zmluva
113/2013
126 000,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
1. December 2014
Komisionárska zmluva - stravné poukážky.
126/2014
129 000,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
17. Január 2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06
15/2019
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
22. December 2020
REALIZAČNÁ ZMLUVA k Rámcovej dohode č.:OVO2-2018/000028-06.
3/2021
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
30. December 2021
Zmluva o dodávke elektriny.
8/2022
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
20. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny.
8/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
29. December 2017
REALIZAČNÁ ZMLUVA k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 28.11.2014
9/2018
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
30. Marec 2011
Príkazná zmluva
2011/381/OÚ
365,13 € Marián Pecha Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
3. Február 2011
Kúpna zmluva
2011/3386/CHEM-RV
0,00 € Merck spol s r.o. RÚVZ so sídlom v Košiciach
16. November 2020
Zmluva o krátkodobej výpožičke č. 4-97/2020-CPKE-ON
139/2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
27. November 2020
Zmluva o výpožičke č. 4-98/2020-CPKE-ON
144/2020
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
21. August 2018
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 218/2018 - osobné motorové vozidlo ŠKODA SUPERB.
131/2018
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. Január 2012
Kúpna zmluva
34/2012
0,00 € MVDr. Dávid Vladimír - DÁVID Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
9. Február 2011
Kúpna zmluva
D2/2011
0,00 € MVDr. Dávid Vladimír – DÁVID Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach