Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
37/2022
1 619,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o.
16. Február 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
34/2022
151,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Illés Pavol
16. Február 2022
Zmluva o odbornej praxi - Ing. MUDr. Erika Szabóová, MPH, MBA, LL.M.
51/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
15. Február 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
36/2022
788,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mestská časť Košice - Juh
15. Február 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
44/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Družicová 4 Košice
15. Február 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
43/2022
1 362,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Vajkovce
15. Február 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
42/2022
1 232,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Žarnov
15. Február 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
46/2022
867,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach OCEAN TOUR s. r. o.
14. Február 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
41/2022
372,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Správa mestskej zelene v Košiciach
9. Február 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
38/2022
1 517,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach GOLDEN ROYAL Group, s.r.o.
9. Február 2022
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/RÚVZ Košice.
48/2022
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
8. Február 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
40/2022
863,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Kamarás Peter
7. Február 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
35/2022
517,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Čižatice
4. Február 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
30/2022
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Rankovce
4. Február 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
29/2022
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Rankovce
1. Február 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
33/2022
545,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach MEDIALYZ, s. r. o.
31. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
25/2022
1 232,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Čakanovce
31. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
32/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Technická univerzita v Košiciach, Stavebná Fakulta
31. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
24/2022
240,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Trsťany
31. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
12/2022
939,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach EZEX s.r.o.