Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2018
Kúpn zmluva - Nákup nových tonerov a atramentových náplní.
12/2019
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
6. December 2018
Zmluva o zabezpečení renovácie tonerov.
13/2019
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
1. Február 2012
Kúpna zmluva
43/2012
0,00 € Euroobchod, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
15. November 2016
Zmluva o dielo - Dodávka technológie a vybudovanie výmenníkovej stanice na dodávku tepla a TÚV.
164/2016
Doplnená
44 850,00 € Gajda Dušan, Dušan Gajda - GUT - GAS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
8. November 2021
Kúpna zmluva - prístrojové vybavenie s príslušenstvom.
105/2021
117 204,00 € GeneTICA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2013
Zmluva o dielo č.2012021.
82/2013
0,00 € GODOS plus, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2013
Zmluva o dielo č.2012021.
82/2013
0,00 € GODOS plus, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
1. Február 2012
Zmluva o dielo
44/2012
0,00 € GODOS plus, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
30. December 2014
Zmluva o dielo
13/2015
4 600,00 € GODOS s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
27. Január 2017
Zmluva o dielo - Oprava a servis zdravotníckej techniky.
62/2017
0,00 € GODOS s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
2. Júl 2013
Zmluva o odbornej praxi
129/2013
60,00 € Gogová Dana, Mgr. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
21. August 2018
Zmluva o dielo -" Úprava jestvujúcej projektovej dokumentácie na prístavbu budovy RÚVZ z roku 2005".
132/2018
59 940,00 € Guth, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
5. Jún 2013
Zmluva o spolupráci
120/2013
36,00 € Image and managment consulting, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. Jún 2013
Kúpna zmluva.
127/2013
0,00 € Ing. Dzurňák Tomáš - D&D Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2014
Kúpna zmluva - čistiace dezinfekčné a hyg. potreby.
70/2014
0,00 € Ing. Dzurňák Tomáš - D&D Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
19. December 2014
Kúpna zmluva čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby.
2/2015
0,00 € Ing. Dzurňák Tomáš - D&D Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
24. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
104/2018
Doplnená
0,00 € Ing. Ivan Kolka Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
30. December 2014
Zmluva o zabezpečení prania prádla
15/2015
6 250,00 € Ing.Biliňská Anna Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
11. Február 2011
Kúpna zmluva
D3/2011
0,00 € ITES Vranov s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
11. Február 2011
Kúpna zmluva
D4-2011
0,00 € ITES Vranov s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach