Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
12/2024
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach PATRIA n. o.
12. Január 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
11/2024
939,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Kamarás Peter
12. Január 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
13/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach GEOLAB, s.r.o.
5. Január 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
4/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
5/2024
0,00 € Veronika TRECIAKOVÁ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
27. December 2023
Zmluva o dielo
6/2024
0,00 € PneuX s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
22. December 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
3/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Krosnianska 2, Košice
6. December 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu koordinátora BOZP
110/2023
0,00 € Ing. Miloš Sabol - M&M BTS a OPP Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
10. November 2023
Zmluva o dodávke plynu
1/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
10. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
2/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
7. November 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
108/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
19. Október 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
109/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s. r. o. Košice
13. Október 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
104/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Čakanovce
10. Október 2023
Zmluva o výkone autorského dozoru
107/2023
0,00 € Guth, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
9. Október 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
105/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Stredná odborná škola priemyselných technológií
9. Október 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
102/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Ďurďošík
29. September 2023
Zmluva o nájme č. 10/2023/OSM
103/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. September 2023
Zmluva o dielo č. 101/2023
101/2023
3 302 523,89 € SYTIQ a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
11. September 2023
Dodatok č. 34 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia
LF-D34-2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska Fakulta
5. September 2023
Hromadný dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb + Príloha č.1
D1-918389842
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach