Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
12/2012
1 982,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach VIKTUS s. r. o.
26. Január 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
2/2012
85,10 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice - Šaca
27. Január 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
10/2012
1 021,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Auto Gábriel, s. r. o. Košice
27. Január 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
9/2012
881,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Východoslovenský onkologický ústav, a. s.
30. Január 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
20/2012
1 982,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach GOLDEN ROYAL GROUP s. r. o.
31. Január 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
21/2012
2 522,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Detská fakultná nemocnica Košice
31. Január 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
28/2012
894,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach EZEX s.r.o.
31. Január 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
3/2012
15 111,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
31. Január 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
5/2012
85,10 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola, Tomášikova 31, Košice
31. Január 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
8/2012
1 922,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
1. Február 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
13/2012
1 952,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach FORT s. r. o.
7. Február 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
36/2012
1 130,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Interhouse Košice, a. s.
7. Február 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
22/2012
1 217,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Vajkovce
7. Február 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
38/2012
864,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Hotel Bankov, a. s.
7. Február 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
25/2012
85,10 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach LUX, n.o.
7. Február 2012
Dodatok č. 4 k zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia
LF - 344/2012
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
9. Február 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
19/2012
1 952,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach BÜFE, s.r.o.
14. Február 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
24/2012
218,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Paňovce
14. Február 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
27/2012
1 217,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Debraď
14. Február 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
29/2012
1 068,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Letecká vojenská nemocnica, a.s.