Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2012
Kúpna zmluva
52/2012
0,00 € ITES Vranov s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
7. Február 2012
Kúpna zmluva
53/2012
0,00 € ITES Vranov s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
14. Január 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. Z-029/2008
029/2008/D1/2014
2 151,84 € IURA EDITION spol. s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
16. Január 2013
Zmluva o dielo č. P_8/2012
22/2013
159,32 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
28. December 2017
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_150/2017
7/2018
0,00 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
14. September 2022
Darovacia zmluva o poskytnutí daru č. 30000439 - služby likvidácie.
96/2022
87 196,85 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
12. Január 2018
Zmluva o dielo - Servis a oprava automobilov.
33/2018
0,00 € Kanócz Ján Autoservis - CZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
30. December 2014
Rámcová zmluva o dielo.
7/2015
7 500,00 € Kanócz Ján Autoservis CZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
9. Január 2017
Zmluva o dielo - Servis a oprava automobilov.
25/2017
Doplnená
0,00 € Kanócz Ján Autoservis CZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. Január 2012
Darovacia zmluva
30/2012
1 145,06 € KEREX s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
9. Január 2017
Zmluva o výpožičke - PC LENOVO S510 SFF i3-6100 s programovým vybavením Win7-10Pro a MS Office 2016.
23/2017
731,00 € Klima - Teplo designing, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
12. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní služieb.
43/2021
0,00 € KOLKA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
19. Október 2021
Zmluva o poskytovaní služieb.
102/2021
0,00 € KOLKA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
22. Apríl 2013
Poistná zmluva č. 0806040788
88/2013
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
23. Január 2023
Dodatok č. 3 Ku Zmluve č. 146/2005/PP,SP Zo dňa 31.05.2005
D3-2005-2023
0,00 € KOSIT a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2013
Zmluva o dielo č.2013/01.
81/2013
0,00 € KR-ELEKTRO,s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2020
Kúpna zmluva - Automatický izolátor RNA/DNA.
80/2020
35 881,20 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2020
Kúpna zmluva - Real-time PCR cyklér.
85/2020
45 884,40 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2020
Kúpna zmluva - Termocyklér.
83/2020
8 533,20 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Marec 2020
Kúpna zmluva - PCR box.
84/2020
3 507,60 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach