Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2023
Dodatok č. 33 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia
LF-D33-2023
243,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska Fakulta
18. Január 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
16/2023
939,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach EZEX s.r.o.
18. Január 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
12/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Súkromná športová materská škola, s.r.o.
18. Január 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
20/2023
Doplnená
3 145,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
12. Január 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
11/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Belányiová Helena, Firma: Mgr. Belányiová Helena - BELMER
12. Január 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
4/2023
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach PATRIA n. o.
12. Január 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
10/2023
939,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Kamarás Peter
12. Január 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
13/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Cirkevná materská škola sv. Efréma s vyučovacím jazykom maďarským-Szent Efrém egyházi óvoda
20. December 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
5/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Krosnianska 2, Košice
20. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny.
8/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
20. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
7/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
13. December 2022
Zmluva o dielo - "Servis a oprava automobilov pre rok 2023".
6/2023
0,00 € PneuX s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. Október 2022
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Veronika Ďurkovičová.
99/2022
120,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Detská fakultná nemocnica Košice
16. September 2022
Kolektívna zmluva na obdobie 01. 01. 2023 - 31. 08. 2024 - štátna služba.
2/2023
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Z a SS pri RUVZ so sídlom v Košiciach Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
16. September 2022
Kolektívna zmluva na obdoboe od 01. 01. 2023 - 31. 08. 2024 - verejný záujem.
1/2023
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Z a SS pri RUVZ so sídlom v Košiciach Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
14. September 2022
Darovacia zmluva o poskytnutí daru č. 30000439 - služby likvidácie.
96/2022
87 196,85 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
13. September 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
95/2022
1 362,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Trstené pri Hornáde
25. August 2022
Dodatok č. 32 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia na letný semester AR 2021/2022
LF-D32-2022
709,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska Fakulta
25. August 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
93/2022
713,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Pavlíková Andrea
17. August 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
94/2022
151,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ondrašovičová Alexandra - FLIPPER