Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
49/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Tomášikova 31, Košice
16. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
46/2024
2 052,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Pavlíková Andrea SHR roľník
15. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
40/2024
240,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Ďurďošík
15. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
45/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mestská časť Košice - Juh
13. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
37/2024
1 030,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach GOLDEN ROYAL Group s. r. o.
13. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
44/2024
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Košický Klečenov
12. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
35/2024
2 008,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
9. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
39/2024
517,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach V & A Group, s. r. o.
8. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
41/2024
216,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Čakanovce
8. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
31/2024
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach MONTRÚR s. r. o. Košice
6. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
24/2024
372,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Správa mestskej zelene v Košiciach
6. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
36/2024
502,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Rusty Fox s. r. o.
5. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
34/2024
388,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Čakanovce
1. Február 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
33/2024
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Špeciálna základná škola Vtáčkovce
29. Január 2024
Dodatok č. 35 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia
LF-D35-2024
443,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
29. Január 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
28/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Belányiová Helena - BELMER
29. Január 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
29/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Stredná odborná škola priemyselných technológií
29. Január 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
23/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Súkromná športová materská škola, s. r. o.
29. Január 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
27/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Cirkevná materská škola sv. Efréma s VJM-Szent Efrém Egyházi óvoda
29. Január 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
30/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Družicová 4, Košice