Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2011
Zmluva o spolupráci
KM_ZM_KM-OPVA1-2011-2732-26_2011
1,00 € C.E.N., s.r.o. KM MV SR
26. August 2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla
SVS_ZM_A_VI_2011_00923_VD_2011
Doplnená
2 723,04 € CALOR, s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Nitre
4. Jún 2019
Rámcová dohoda na dodávku elektronických osobných radiačných detektorov s dozimetrom
OVO2-2019/000446-041
0,00 € CANBERA - PACKARD, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
4. Október 2012
Kúpna zmluva prístrojov: radiačný monitor žiarenia gama URAD
IZCO_ZM_SE-OVO1-2012-001780-33_2012
0,00 € CANBERRA-PACKARD s.r.o. Sekcia IZS a CO
4. Október 2012
Kúpna zmluva prístrojov: merač príkonu dávkového ekvivalentu od neutrónov LB 123 N
IZCO_ZM_SE-OVO1-2012-001780-32_2012
0,00 € CANBERRA-PACKARD s.r.o. Sekcia IZS a CO
2. Marec 2016
KÚPNA ZMLUVA
OVO2-2015/000531 - 034
35 160,00 € CANBERRA-PACKARD, s.r.o. SKR MV SR
7. December 2016
Kúpna zmluva
OVO2-2016/000562-023
86 160,00 € CANBERRA-PACKARD, s.r.o. sekcia krízového riadenia MV SR
13. Január 2012
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_ZVCS-2012-001_2012
0,00 € CAR SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. December 2012
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OMTZ2-2012-002172-02_2012
200 186,60 € Casantruck s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. December 2012
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OMTZ2-2012-002723-002_2012
145 596,79 € Casantruck s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14. December 2011
Zmluva o poskytnutí služieb
KM-OPVA1-2011/005840-10
0,00 € CD-Creative Department, s.r.o. KMV SR
18. Júl 2019
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov
SE_ZM_SE-OO-2019-000764-079_2019
0,00 € Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
27. Február 2014
Kontrakt č.p. : CPS-2013/000029-0010
CPS_ZM_CPS-2013-000029-0010_2013
261 823,00 € Centrum polygrafických služieb Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - SE
22. Apríl 2014
Kontrakt č.p.: CPS-2014/000029-011
CPS_ZM_CPS-2014-000029-011_2014
600 000,00 € Centrum polygrafických služieb Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - SE
31. Január 2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. CPS-2019/000026-004
SE_ZM_CPS-2019-000026-004_2019
0,00 € Centrum polygrafických služieb Ministerstvo vnútra SR
2. September 2013
Zmluva o poskytovaní služieb stravovania
SE-OO-2013/001371-004
Doplnená
2,94 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. Január 2014
Zmluva o poskytnutí služieb
SKR_ZM_SKR_24_93_2013_2014
1 004 250,00 € Centrum účelových zariadení SKR MV SR
16. Január 2014
Zmluva o poskytnutí služieb
SKR_ZM_SKR_24_94_2013_2014
201 600,00 € Centrum účelových zariadení SKR MV SR
16. Január 2014
Zmluva o poskytnutí služieb
SKR_ZM_SKR_24_95_2013_2014
252 000,00 € Centrum účelových zariadení SKR MV SR
16. Január 2014
Zmluva o poskytnutí služieb
SKR_ZM_SKR_24_96_2013_2014
20 000,00 € Centrum účelových zariadení SKR MV SR