Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. August 2015
Zmluva o poskynutí dotácie
KM_ZM_KM-2015-000524-09
20 000,00 € Brániť sa oplatí Slovensko Kancelária ministra vnútra
20. September 2016
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
CPPO_ZM_156-ON-2016_2016
0,00 € Brantner Poprad, s.r.o., Ministerstvo vnútra SR
21. Marec 2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla
000060001072
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Ministerstvo vnútra SR
28. Máj 2015
Zmluva o spolupráci
KM-OPS-2015-0002657
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť Ministerstvo vnútra SR
13. Apríl 2011
Zmluva o poskytovaní elektrickej energie
9/2400/2011
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo vnútra SR
13. Apríl 2011
Zmluva o nájme pozemku
10/2400/2011
1 659,48 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo vnútra SR
28. Máj 2015
Darovacia zmluva
KM-OPS-2015-002658
5 000,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo vnútra SR
8. Júl 2011
Zmluva č. K 302 o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou
SE_ZM_SE-OSNM2-2011-001390-006_2011
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19. August 2011
Zmluva č. RZ00000002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
SE_ZM_SE-OSNM2-2011-001390-008_2011
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14. December 2012
Zmluva č. PZ00177156_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
SE_ZM_OSNM2-2012-001549-011_2012
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. November 2016
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. NN/255/2016/BVS
USVOS_KUS_2016-000041-017
4 360,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ÚSVROS MV SR
27. August 2015
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2 k Dohode o vzájomnej spolupráci medzi Mv SR a BSK
941,00 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11. Január 2016
Dohoda o poskytovaní údajov z registra adries
SVS_ZM_60_2015_2336_2015
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy
11. Január 2016
Dohoda o poskytovaní údajov z registra fyzických osôb
SVS_ZM_61_2015_2336_2015
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy
29. Júl 2011
Zmluva o prenájme informačného systému, Transakčná časť pre EUCARIS II a Prümský s rozhraním na národnú evidenciu motorových vozidiel a systém dopravno-správnych agend a podpora informačného systému počas obdobia prenájmu s č. p.:SITB-OO2-2011/000217-028
SITB-OO2-2011/000217-028
11 880,00 € BSC Line, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
3. November 2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. SE-127-99/OVO-2007
SE_D01_SE-127-99-OVO-2007_2011
0,00 € Bundesdruckerei GmbH Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. November 2011
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OMTZ1-2011-001250-008_2011
Doplnená
1 068 000,00 € Bundesdruckerei GmbH Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Október 2012
Kúpna zmluva č. OVO1-2012/000902-6
SE_ZM_OVO1-2012-000902-6_2012
4 211 520,00 € Bundesdruckerei GmbH Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. Marec 2013
Pristúpenie k Zmluve o výkone správy
SE_ZM_SE-OSNM2-2013-001331-001_2013
0,00 € Bytové družstvo Bratislava III Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. November 2012
Kúpna zmluva
SE_ZM_OVO1-2012-000973-19_2012
523 200,00 € C-Consulting LabTechnologies s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky