Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00026
0,00 € Mgr. Dáša Hvolková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
31. Máj 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SKR-COKP2-2022/000902
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
31. Máj 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SKR-COKP2-2022/000903
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
31. Máj 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SKR-COKP2-2022/000904
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
30. Máj 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SKR-COKP2-2022/000793-014
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
30. Máj 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SKR-COKP2-2022/000793-015
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
30. Máj 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SKR-COKP2-2022/000793-016
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
26. Máj 2022
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/000870
54,86 € PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
25. Máj 2022
Darovacia zmluva
UA4/2022
905,38 € Novartis Slovakia s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
20. Máj 2022
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/000837
90 000,00 € EUSK a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/000844
3 292,34 € ST. NICOLAUS - trade, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/000850
3 363,63 € BAX PHARMA, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
12. Máj 2022
Darovacia zmluva
UA2/2022
52 935,57 € Zentiva International a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
12. Máj 2022
Zmluva o vykonávaní prác uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
SKR-OO-2022/000749-011
5 000,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
11. Máj 2022
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/000859
472 352,00 € Opella Healthcare Slovakia s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
9. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ a HaZZ
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-002271_2022
0,00 € MOOTIL-MED, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. Apríl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00017
0,00 € Mgr. Katarína Kvašňovská Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. Apríl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00018
0,00 € Mgr. Dáša Hvolková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. Apríl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00019
0,00 € Katarína Bortáková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. Apríl 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00020
0,00 € Mgr. Monika Cibulova Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)