Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-1/2024-BB
8 342,00 € COMPUTANTIS s. r. o. Štatistický úrad SR
22. Február 2024
Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky
DOH-2-47/2023-300
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-2/2024-600
0,00 € Ekonomický ústav SAV, v. v. i. Štatistický úrad SR
16. Február 2024
Kúpna zmluva
ZML-2-4/2023-230
1 156 000,00 € Silver Farm, s. r. o. Štatistický úrad SR
14. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zostavení satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky
ZML-3-1/2024-900
101 080,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
13. Február 2024
Darovacia zmluva
ZML-3-42/2023-PO
0,00 € Mesto Bardejov Štatistický úrad SR
12. Február 2024
Dohoda o poskytnutí služobného motorového vozidla zamestnancovi Štatistického úradu SR na používanie pre služobné a súkromné účely
DOH-2-3/2024-230
0,00 € Ing. Martin Nemky, MBA Štatistický úrad SR
12. Február 2024
Dohoda o poskytnutí služobného motorového vozidla zamestnancovi Štatistického úradu SR na používanie pre služobné a súkromné účely
DOH-2-4/2024-230
0,00 € Ing. Martin Nemky, MBA Štatistický úrad SR
8. Február 2024
Dohoda o poskytnutí služobného motorového vozidla zamestnancovi Štatistického úradu SR na používanie pre služobné a súkromné účely
DOH-2-2/2024-230
0,00 € Ing. Martin Nemky, MBA Štatistický úrad SR
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-18/2023-600
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Štatistický úrad SR
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb bezpečnej web lokality na zverejňovanie výsledkov volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024
ZML-3-4/2024-500
21 480,00 € DIGMIA s.r.o. Štatistický úrad SR
6. Február 2024
Kúpna zmluva
ZML-2-1/2024-500
598 500,00 € Gratex International, a.s. Štatistický úrad SR
2. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-19/2023-600
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Štatistický úrad SR
31. Január 2024
Zmluva o dielo
ZML-1-1/2024-BB
6 912,00 € OTIS Výťahy, s. r. o. Štatistický úrad SR
31. Január 2024
Zmluva o užívaní právneho informačného systému Beck-online
ZML-3-3/2024-400
1 764,00 € Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka Štatistický úrad SR
30. Január 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
ZML-3-44/2023-230
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Štatistický úrad SR
23. Január 2024
Darovacia zmluva
ZML-3-38/2023-NR
0,00 € Obec Vinodol Štatistický úrad SR
23. Január 2024
Darovacia zmluva
ZML-3-39/2023-ZA
0,00 € Obec Svrčinovec Štatistický úrad SR
22. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-9/2023-BB
37 039,25 € Charlie Academy s. r. o. Štatistický úrad SR
22. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-11/2023-BB
9 182,00 € Ing. Juraj Pivka - Geoplán Štatistický úrad SR