Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Zmluva č. PZ002000005215_003 o dodávke pitnej vody
ZML-3-17/2024-TT
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Štatistický úrad Slovenskej republiky
10. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-13/2024-600
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
4. Júl 2024
Zmluva o dielo
ZML-1-4/2024-300
59 278,10 € Dun & Bradstreet Czech Republic, a. s. Štatistický úrad Slovenskej republiky
3. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-17/2024-600
0,00 € Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Štatistický úrad Slovenskej republiky
3. Júl 2024
Zmluva o dielo
ZML-1-6/2024-210
81 600,00 € StormLevel, a. s. Štatistický úrad Slovenskej republiky
3. Júl 2024
Poistná zmluva číslo 1110031471
ZML-3-18/2024-230
7 188,14 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Štatistický úrad Slovenskej republiky
3. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-16/2024-500
82 368,00 € ICZ Slovakia a. s. Štatistický úrad Slovenskej republiky
1. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
ZML-3-48/2023-500
1 270 058,35 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
1. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
ZML-3-49/2023-500
74 134,14 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
27. Jún 2024
Zmluva o dielo
ZML-1-5/2024-900
80 160,00 € TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
18. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí služobného motorového vozidla zamestnancovi Štatistického úradu SR na používanie pre služobné a súkromné účely
DOH-2-20/2024-230
0,00 € Ing. Martin Nemky, MBA Štatistický úrad Slovenskej republiky
17. Jún 2024
Zmluva o dielo
ZML-1-3/2024-800
8 997,60 € ODIS, s.r.o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
5. Jún 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky
ZML-3-8/2024-300
0,00 € Národná banka Slovenska Štatistický úrad Slovenskej republiky
31. Máj 2024
Dohoda o odbornej praxi študenta
DOH-2-16/2024-NR
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Štatistický úrad Slovenskej republiky
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-16/2024-600
0,00 € Ekonomický ústav SAV, v. v. i. Štatistický úrad Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
ZML-2-6/2024-500
33 730,00 € Gratex International, a.s. Štatistický úrad Slovenskej republiky
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
ZML-6-17/2023-600
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-13/2024-500
34 502,40 € IstroSec s. r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
13. Máj 2024
Zmluva o prenájme nádob a vývoze triedeného odpadu č. 240502-1P
ZML-3-6/2024-NR
0,00 € Nitrianske komunálne služby, s. r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
24. Apríl 2024
Zmluva na vykonanie recertifikačného auditu systému manažérstva kvality
ZML-3-11/2024-120
19 812,00 € BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky