Centrálny register zmlúv

Slovenská národná galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2024
Z136/2024-135
0,00 € Šarišské múzeum Bardejov Slovenská národná galéria
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
Z136/2024-146
23 507,00 € Carlotta Penso Slovenská národná galéria
17. Máj 2024
Zmluva o službách
Z121/2024-1
7,00 € Viktoria Neupauerová Slovenská národná galéria
17. Máj 2024
Zmluva o službách
Z121/2024-2
7,00 € Samuel Turan Slovenská národná galéria
17. Máj 2024
Zmluva o službách
Z121/2024-3
7,00 € Kristián Šmelko Slovenská národná galéria
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti číslo FF 104-24-012
Z142/2024-2
706,80 € CBC Slovakia s.r.o. Slovenská národná galéria
16. Máj 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
Z14/2024-4
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Slovenská národná galéria
16. Máj 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-142
1 500,00 € Mgr. art. Marek Mati Slovenská národná galéria
16. Máj 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-138
9 000,00 € dr. bencik s.r.o. Slovenská národná galéria
16. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
Z136/2024-136
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Slovenská národná galéria
16. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. 5/2024
Z136/2024-134
0,00 € Múzeum v Kežmarku Slovenská národná galéria
15. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
Z136/2024-57
500,00 € Marek Kundlák Slovenská národná galéria
14. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
Z18/2024-9
360,00 € Creative Head s.r.o., Vladimír Čabák Slovenská národná galéria
10. Máj 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z154/2024-27
900,00 € Mgr. Terézia Vlčková Slovenská národná galéria
10. Máj 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-42
100,00 € Erik Márföldy Slovenská národná galéria
7. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre strednoodber a veľkoodber - produkt KOMBI č. 1112134
Z172/2024-9
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Slovenská národná galéria
7. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií
Z151/2024-45
3 182,40 € Mediaboard Slovakia s.r.o. Slovenská národná galéria
7. Máj 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 17/2024/R
Z135/2024-24
192,00 € Krajská galéria v Prešove Slovenská národná galéria
7. Máj 2024
Licenčná zmluva
Z153/2024-37
91,80 € LITA, autorská spoločnosť Slovenská národná galéria
7. Máj 2024
Zmluva o spolupráci ZS/ 5/2024
Z18/2024-8
0,00 € Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Slovenská národná galéria