Centrálny register zmlúv

Slovenská národná galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
Z136/2024-152
700,00 € Petra Fornayová Slovenská národná galéria
30. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z136_2024_114
200,00 € Monika Kováčová, ArtD. Slovenská národná galéria
30. Máj 2024
Výpožička - Loan Agreement Zl.: 2024 - 199
Z136/2024-156
1 010,00 € MAK - Austrian Museum of Applied Arts Slovenská národná galéria
30. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
Z172/2024-15
0,00 € CMT Group s.r.o. Slovenská národná galéria
30. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
Z172/2024-14
0,00 € CMT Group s.r.o. Slovenská národná galéria
30. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č. 26/2024/M SNP
Z18/2024-11
200,00 € Múzeum Slovenského národného povstania Slovenská národná galéria
30. Máj 2024
Komisionárska zmluva
Z151/2024-54
0,00 € WAD, s.r.o. Slovenská národná galéria
29. Máj 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z21/2024-13
1 500,00 € Christian Moser Slovenská národná galéria
29. Máj 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-129
432,00 € Erik Ždiľa Slovenská národná galéria
29. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z18/2024-10
300,00 € Pavel Albert Slovenská národná galéria
29. Máj 2024
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
Z172/2024-16
40,00 € Jana Sport, s.r.o. Slovenská národná galéria
29. Máj 2024
Zmluva o službách
Z121/2024-6
540,00 € Svitlana Petryk Slovenská národná galéria
29. Máj 2024
Zmluva o službách
Z121/2024-5
350,00 € Mgr., Mgr. art. Dana Tomečková Slovenská národná galéria
29. Máj 2024
Zmluva o službách
Z121/2024-4
150,00 € Jakub Kovalík Slovenská národná galéria
23. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy č. : Z172/2023-3 o vypožičaní kávovaru a dodávkach surovín na výrobu nápojov
Z172/2024-10
0,00 € Nestlé Slovensko s.r.o. Slovenská národná galéria
23. Máj 2024
Zmluva o vypožičaní kávovaru a o dodávkach surovín na výrobu nápojov
Z172/2024-11
0,00 € Nestlé Slovensko s.r.o. Slovenská národná galéria
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-132
1 700,00 € Anna Čonková Slovenská národná galéria
23. Máj 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. SNM-MKKN-ZOV-2024/224
Z136/2024-149
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenská národná galéria
23. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z172/2024-13
3 834,00 € FITTICH ALARM spol. s r.o. Slovenská národná galéria
22. Máj 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-44
100,00 € Naďa Kančevová Slovenská národná galéria