Centrálny register zmlúv

Slovenská národná galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 31/2024/R
Z135/2024-28
0,00 € Nitrianska galéria Slovenská národná galéria
12. Jún 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 28/2024/R
Z135/2024-29
0,00 € OZ Bábence Slovenská národná galéria
7. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-41
1 500,00 € EXTRA s.r.o. Slovenská národná galéria
7. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-43
1 650,00 € Mgr. Eva Benková Slovenská národná galéria
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
Z153/2024-45
25,00 € Alexandra Vikárová Slovenská národná galéria
6. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Z137/2024-1
4 300,00 € Mgr. art. Zuzana Svatíková Slovenská národná galéria
6. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-131
1 700,00 € Vojtěch Šembera Slovenská národná galéria
6. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-159
2 400,00 € Eva Šušková Slovenská národná galéria
6. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
Z172/2024-17
7 411,20 € KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. Slovenská národná galéria
5. Jún 2024
Dohoda o spolupráci
Z136/2024-148
5 901,00 € Ősterreichische Galerie Belvedere Slovenská národná galéria
5. Jún 2024
Zmluva o výpožičke diel
Z136/2024-166
0,00 € Benediktinerstift Kremsmünster Slovenská národná galéria
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
Z136/2024-151
700,00 € František Király Slovenská národná galéria
5. Jún 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 04/2024/R
Z135/2024-27
144,00 € Galéria umelcov Spiša Slovenská národná galéria
5. Jún 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 18/2024/R
Z135/2024-26
672,00 € Stredoslovenská galéria Slovenská národná galéria
3. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z151/2024-39
100,00 € Šimon Lupták, RestauroTRACCO s.r.o. Slovenská národná galéria
3. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-46
100,00 € Michal Zoller Slovenská národná galéria
3. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-47
100,00 € Eva Sajanová Slovenská národná galéria
3. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-48
100,00 € Katarína Čilíková Slovenská národná galéria
3. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
Z151/2024-50
0,00 € Nadácia Milana Šimečku Slovenská národná galéria
3. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-51
150,00 € Šimon Ondruš Pisár Slovenská národná galéria