Centrálny register zmlúv

Slovenská národná galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
Z136/2024-57
500,00 € Marek Kundlák Slovenská národná galéria
14. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
Z18/2024-9
360,00 € Creative Head s.r.o., Vladimír Čabák Slovenská národná galéria
10. Máj 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z154/2024-27
900,00 € Mgr. Terézia Vlčková Slovenská národná galéria
10. Máj 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-42
100,00 € Erik Márföldy Slovenská národná galéria
7. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre strednoodber a veľkoodber - produkt KOMBI č. 1112134
Z172/2024-9
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Slovenská národná galéria
7. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií
Z151/2024-45
3 182,40 € Mediaboard Slovakia s.r.o. Slovenská národná galéria
7. Máj 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 17/2024/R
Z135/2024-24
192,00 € Krajská galéria v Prešove Slovenská národná galéria
7. Máj 2024
Licenčná zmluva
Z153/2024-37
91,80 € LITA, autorská spoločnosť Slovenská národná galéria
7. Máj 2024
Zmluva o spolupráci ZS/ 5/2024
Z18/2024-8
0,00 € Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Slovenská národná galéria
7. Máj 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-41
700,00 € Štefan Szabó Slovenská národná galéria
6. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber - produkt KOMBI č. 1112133
Z172/2024-8
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Slovenská národná galéria
6. Máj 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-35
150,00 € Jana Geržová Slovenská národná galéria
6. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 2/2023/A
Z135/2024-11
0,00 € Pavol Breier, ml. Slovenská národná galéria
3. Máj 2024
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovrov a služieb prostredníctvom palivových MOL Group GOLD kariet spoločnosti SLOVNAFT a.s.
Z172/2024-12
83 998,80 € Slovnaft, a.s. Slovenská národná galéria
2. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z21/2024-10
200,00 € Nikola Balberčáková Slovenská národná galéria
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke diela
Z136/2024-121
0,00 € Mestské kultúrne centrum Slovenská národná galéria
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. G02V/2024
Z136/2024-126
0,00 € Novohradské múzeum a galéria Slovenská národná galéria
12. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku - produkt KOMBI č. 1113054
Z172/2024-6
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Slovenská národná galéria
30. Apríl 2024
Zmluva o pôžičke
Z136/2024-130
4 560,00 € Esterházy Privatstiftung Slovenská národná galéria
30. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z154/2024-26
200,00 € Romana Halgošová Slovenská národná galéria