Centrálny register zmlúv

Slovenská národná galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
Z136/2024-58
500,00 € Ivana Chrapková Slovenská národná galéria
19. Júl 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-183
2 400,00 € Ivana Chrapková Slovenská národná galéria
17. Júl 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 30/2024/R
Z135/2024-31
0,00 € Slovenská komora architektov Slovenská národná galéria
17. Júl 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-49
840,00 € Mgr. Michaela Demovičová Slovenská národná galéria
17. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva
Z151/2024-61
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Slovenská národná galéria
17. Júl 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z154/2024-34
6 000,00 € Lucia Večerná Slovenská národná galéria
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. Z18/2024-15
Z18/2024-15
700,00 € Cinnamon Entertainment, s.r.o. Slovenská národná galéria
16. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z172/2024-20
5 935,20 € INVIZO s.r.o. Slovenská národná galéria
15. Júl 2024
Zmluva o službách
Z154/2024-31
1 200,00 € Mgr. Michaela Kováčová Slovenská národná galéria
15. Júl 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z154/2024-30
3 600,00 € Mgr. Michaela Kováčová Slovenská národná galéria
15. Júl 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z154/2024-32
4 800,00 € Mgr. Bc. art. Dominika Kubičková Slovenská národná galéria
15. Júl 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z19/2024-05
100,00 € Ivana Laučíková Slovenská národná galéria
15. Júl 2024
Zmluva o službách
Z154/2024-33
2 400,00 € Mgr. Bc. art. Dominika Kubičková Slovenská národná galéria
15. Júl 2024
Zmluva č. 644/2024 o poskytnutí dotácie
Z18/2024-16
1 200,00 € Mesto Zvolen Slovenská národná galéria
15. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva
Z151/2024-60
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Slovenská národná galéria
15. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
Z132/2024-3
7 500,00 € Samuel Hagara Slovenská národná galéria
15. Júl 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-51
600,00 € Mgr. Zuzana Ludiková, PhD. Slovenská národná galéria
10. Júl 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-172
1 200,00 € Anna Čonková Slovenská národná galéria
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke diela č. 01/2024/07
Z136/2024-182
0,00 € Galéria mesta Bratislavy Slovenská národná galéria
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke diel
Z136/2024-180
0,00 € Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová Slovenská národná galéria