Centrálny register zmlúv

Štátny komorný orchester Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2-NZ/2019-ŠKO
140,00 € Štátny komorný orchester Žilina Libor Cabejšek
16. Január 2019
Zmluva o užívaní pozemku
1-NZ/2019-ŠKO
2 280,00 € Štátny komorný orchester Žilina Spiš Invest, s.r.o.
16. Január 2019
Zmluva o ubytovaní
1-ZOU/2019-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilina Peter Jankovič
16. Január 2019
Zmluva o ubytovaní
2-ZOU/2019-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilina Ján Karbomík
16. Január 2019
Zmluva o ubytovaní
3-ZO U/2019-ŠKO
1 200,00 € Štátny komorný orchester Žilina Lukáš Szentkereszty
16. Január 2019
Zmluva o ubytovaní
4-ZO U/2019-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilina Pavol Šimčík
9. Október 2018
Zmluva o ubytovaní
2-ZO U/2018-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilina Ida Chovanová
9. Október 2018
Zmluva o ubytovaní
3-ZO U/2018-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilinad Jozef Sokol
9. Október 2018
Zmluva o ubytovaní
4-ZO U/2018-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilina Petra Kováčovská
9. Október 2018
Zmluva o ubytovaní
5-ZO U/2018-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilina Libor Cabejšek
9. Október 2018
Zmluva o ubytovaní
6-ZO U/2018-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilina Eva Tesaříková
9. Október 2018
Zmluva o ubytovaní
7-ZO U/2018-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilinad Anna Uríčová
18. Jún 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3-NZ/2018-ŠKO
18 396,00 € Štátny komorný orchester Žilina VINO AZ s.r.o.
28. Máj 2018
Zmluva o dielo
2-ZOD/2018-ŠKO
3 780,00 € Považské múzeum v Žiline Štátny komorný orchester Žilina
10. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
2-ZOPS/2018-Ško
1 785,60 € Krankas s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
27. Február 2018
Zmluva o dodávke plynu
4100041396/2018
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Štátny komorný orchester Žilina
27. Február 2018
Zmluva o dodávke plynu
4100033587/2018
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Štátny komorný orchester Žilina
26. Marec 2018
Zmluva o dielo
1-ZOD/2018-ŠKO
Doplnená
66 253,00 € SOKI, s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
7. Marec 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
1-ZOPS/2018-Ško
1 440,00 € LIVONEC SK, s.r.o Štátny komorný orchester Žilina
31. Január 2018
Zmluva o ubytovaní
1-ZOZ/2018-ŠKO
1 200,00 € Štátny komorný orchester Žilina Andrej Krajčovič