Centrálny register zmlúv

Štátny komorný orchester Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. September 2012
Mandátna zmluva
7/2012
816,00 € INGSTAV Žilina s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
23. Máj 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
135/2012
6 392,88 € VINO AZ s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
4. Máj 2012
Mandátna zmluva
MZ 2/2012
1 224,00 € Ingstav Žilina s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
4. Máj 2012
Zmluva o poskytnutí služieb koordinátora bezpečnosti
128/2012
500,00 € Ing. Radoslav Srnanek TEBON Štátny komorný orchester Žilina
23. Marec 2012
Kúpna zmluva
KPZ 2/2012
895 000,00 € Martin Trávniček Štátny komorný orchester Žilina
15. Marec 2012
Zmluva o dielo
ZOD 1/2012
3 400,00 € Marek Javor, RBP-revízne, bezpečnostnotechnické a požiarne služby Štátny komorný orchester Žilina
6. Február 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZON 1/2012
0,00 € Libor Cabejšek Štátny komorný orchester Žilina
6. Február 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZON 2/2012
902,10 € Mgr. Milan Kosec Štátny komorný orchester Žilina
6. Február 2012
Kúpna zmluva
1/2012
0,00 € Musictech Slovakia s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
27. Október 2011
Zmluva o dielo uzavretá podľa §261 ods. 2, §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb, Obchodného zákonníka
366/2011
Doplnená
214 359,89 € Euro-Building, a.s. Štátny komorný orchester Žilina