Centrálny register zmlúv

Štátny komorný orchester Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2013
Rámcová dohoda na dodanie toaletných potrieb
RD 9/2013
0,00 € VALIN s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
20. September 2013
Rámcová dohoda
RD 7/2013
0,00 € Ing. Marián Dubský - Duas Štátny komorný orchester Žilina
5. September 2013
Rámcová dohoda
RD 3/2013
19 999,00 € BOSS HOTEL, s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
5. September 2013
Rámcová dohoda
RD 6/2013
19 999,00 € HOTEL DUBNÁ SKALA, s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
5. September 2013
Rámcová dohoda
RD 5/2013
19 999,00 € Grand, s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
5. September 2013
Rámcová dohoda
RD 4/2013
19 999,00 € HOTEL SLOVAKIA, s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
28. August 2013
Zmluva o dielo
ZOD 1/2013
8 760,00 € Peter Kizák, Grand Piano Service Štátny komorný orchester Žilina
28. August 2013
Rámcová dohoda
RD 2/2013
19 999,00 € ZANADO, s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
27. August 2013
Rámcová dohoda
RD 1/2013
9 999,00 € Dugaprint, s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
19. August 2013
Zmluva o výpožičke
ZOV 2/2013
0,00 € Mgr. art. Ida Chovanová Štátny komorný orchester Žilina
3. Apríl 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZON 1/2013
6 329,88 € VINO AZ, s.r.o Štátny komorný orchester Žilina
22. Február 2013
Kúpna zmluva
1/2013
54 767,00 € MUSICTECH Slovakia s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
5. September 2012
Zmluva o dielo
220/2012
4 380,00 € Peter Kizák, Grand Piano Service Štátny komorný orchester Žilina
3. September 2012
Mandátna zmluva
7/2012
816,00 € INGSTAV Žilina s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
23. Máj 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
135/2012
6 392,88 € VINO AZ s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
4. Máj 2012
Mandátna zmluva
MZ 2/2012
1 224,00 € Ingstav Žilina s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
4. Máj 2012
Zmluva o poskytnutí služieb koordinátora bezpečnosti
128/2012
500,00 € Ing. Radoslav Srnanek TEBON Štátny komorný orchester Žilina
23. Marec 2012
Kúpna zmluva
KPZ 2/2012
895 000,00 € Martin Trávniček Štátny komorný orchester Žilina
15. Marec 2012
Zmluva o dielo
ZOD 1/2012
3 400,00 € Marek Javor, RBP-revízne, bezpečnostnotechnické a požiarne služby Štátny komorný orchester Žilina
6. Február 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZON 1/2012
0,00 € Libor Cabejšek Štátny komorný orchester Žilina