Centrálny register zmlúv

Štátny komorný orchester Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
2-ZOPS/2018-Ško
1 785,60 € Krankas s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
27. Február 2018
Zmluva o dodávke plynu
4100041396/2018
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Štátny komorný orchester Žilina
27. Február 2018
Zmluva o dodávke plynu
4100033587/2018
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Štátny komorný orchester Žilina
26. Marec 2018
Zmluva o dielo
1-ZOD/2018-ŠKO
Doplnená
66 253,00 € SOKI, s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
7. Marec 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
1-ZOPS/2018-Ško
1 440,00 € LIVONEC SK, s.r.o Štátny komorný orchester Žilina
31. Január 2018
Zmluva o ubytovaní
1-ZOZ/2018-ŠKO
1 200,00 € Štátny komorný orchester Žilina Andrej Krajčovič
9. Január 2018
Zmluva o ubytovaní
1-ZOU/2018-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilina Peterom Jankovičom
9. Január 2018
Zmluva o ubytovaní
2-ZOU/2018-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilina Ján Karboník
9. Január 2018
Zmluva o ubytovaní
3-ZOU/2018-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilina Peter Soušek
9. Január 2018
Zmluva o ubytovaní
4-ZOU/2018-ŠKO
1 100,00 € Štátny komorný orchester Žilina Lukášom Szentkeresztym
9. Január 2018
Zmluva o ubytovaní
5-ZOU/2018-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilina Pavol Šimčík
9. Január 2018
Zmluva o užívaní pozemku
1-NZ/2018-ŠKO
2 280,00 € Štátny komorný orchester Žilina Spiš Invest,s.r.o.
9. Január 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2-NZ/2018-ŠKO
0,00 € Štátny komorný orchester Žilina Libor Cabejšek
2. Október 2017
Zmluva o ubytovaní
8-ZOU/2017-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilina Mgr.art. Ida Chovanvá
7. September 2017
Zmluva o dielo
1-ZOD/2017-ŠKO
9 120,00 € Peter Kizák Štátny komorný orchester Žilina
12. Jún 2017
Zmluva o nájme
1-NZ/2017-ŠKO
27 612,00 € Štátny komorný orchester Žilina Kávomilci s.r.o.
5. Máj 2017
Zmluva o ubytovaní
1-ZOU/2017-ŠKO
320,00 € Štátny komorný orchester Žilina Peter Suran
31. Január 2017
Zmluva o nájme
2-NZ/2017-ŠKO
0,00 € Štátny komorný orchester Žilina Libor Cabejšek
31. Január 2017
Zmluva o nájme
3-NZ/2017-ŠKO
2 280,00 € Štátny komorný orchester Žilina Trade&Finance holding s.r.o.
22. December 2016
Zmluva o ubytovaní
8-ZOU/2016-ŠKO
480,00 € Štátny komorný orchester Žilina Peter Jankovič