Centrálny register zmlúv

Štátny komorný orchester Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2018
Zmluva o ubytovaní
1-ZOU/2018-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilina Peterom Jankovičom
9. Január 2018
Zmluva o ubytovaní
2-ZOU/2018-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilina Ján Karboník
9. Január 2018
Zmluva o ubytovaní
3-ZOU/2018-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilina Peter Soušek
9. Január 2018
Zmluva o ubytovaní
4-ZOU/2018-ŠKO
1 100,00 € Štátny komorný orchester Žilina Lukášom Szentkeresztym
9. Január 2018
Zmluva o ubytovaní
5-ZOU/2018-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilina Pavol Šimčík
9. Január 2018
Zmluva o užívaní pozemku
1-NZ/2018-ŠKO
2 280,00 € Štátny komorný orchester Žilina Spiš Invest,s.r.o.
9. Január 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2-NZ/2018-ŠKO
0,00 € Štátny komorný orchester Žilina Libor Cabejšek
2. Október 2017
Zmluva o ubytovaní
8-ZOU/2017-ŠKO
600,00 € Štátny komorný orchester Žilina Mgr.art. Ida Chovanvá
7. September 2017
Zmluva o dielo
1-ZOD/2017-ŠKO
9 120,00 € Peter Kizák Štátny komorný orchester Žilina
12. Jún 2017
Zmluva o nájme
1-NZ/2017-ŠKO
27 612,00 € Štátny komorný orchester Žilina Kávomilci s.r.o.
5. Máj 2017
Zmluva o ubytovaní
1-ZOU/2017-ŠKO
320,00 € Štátny komorný orchester Žilina Peter Suran
31. Január 2017
Zmluva o nájme
2-NZ/2017-ŠKO
0,00 € Štátny komorný orchester Žilina Libor Cabejšek
31. Január 2017
Zmluva o nájme
3-NZ/2017-ŠKO
2 280,00 € Štátny komorný orchester Žilina Trade&Finance holding s.r.o.
22. December 2016
Zmluva o ubytovaní
8-ZOU/2016-ŠKO
480,00 € Štátny komorný orchester Žilina Peter Jankovič
22. December 2016
Zmluva o ubytovaní
9-ZOU/2016-ŠKO
480,00 € Štátny komorný orchester Žilina Ján Karboník
22. December 2016
Zmluva o ubytovaní
10-ZOU/2016-ŠKO
480,00 € Štátny komorný orchester Žilina Marek Pukl
22. December 2016
Zmluva o ubytovaní
11-ZOU/2016-ŠKO
480,00 € Štátny komorný orchester Žilina Peter Soušek
22. December 2016
Zmluva o ubytovaní
12-ZOU/2016-ŠKO
960,00 € Štátny komorný orchester Žilina Lukáš Szekkereszty
22. December 2016
Zmluva o ubytovaní
13-ZOU/2016-ŠKO
480,00 € Štátny komorný orchester Žilina Pavol Šimčík
9. November 2016
Dodatok k zmluve č.: 1-ZOPS/2016-ŠKO
1
0,00 € KRANKAS s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina