Centrálny register zmlúv

Štátny komorný orchester Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2016
Dodatok k zmluve č. 03 o dodávke plynu
33587
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Štátny komorný orchester Žilina
4. Marec 2016
ZMLUVA O PRÁVNEJ POMOCI o odmene a náhradách advokáta
55/2016
500,00 € Advokátska kancelária JUDr. Ing. Martin Chlapík s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
17. Február 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
2-ZOPS/2016-ŠKO
1 296,00 € LIVONEC SK, s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
2. Február 2016
Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby
1-ZOPS/2016-ŠKO
818,40 € KRANKAS s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
21. December 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4-NZ/2015-ŠKO
700,00 € Štátny komorný orchester Žilina Libor Cabejšek
21. December 2015
Zmluva o užívaní pozemku
5-NZ/2015-ŠKO
2 280,00 € Štátny komorný orchester Žilina Trade&Finance holding s.r.o.
21. December 2015
Zmluva o ubytovaní
14-ZOU/2015
480,00 € Štátny komorný orchester Žilina Ján Karboník
21. December 2015
Zmluva o obytovaní
15-ZOU/2015
480,00 € Štátny komorný orchester Žilina Peter Soušek
21. December 2015
Zmluva o ubytovaní
16-ZOU/2015
480,00 € Štátny komorný orchester Žilina Pavol Šimčík
21. December 2015
Zmluva o ubytovaní
17-ZOU/2015
960,00 € Štátny komorný orchester Žilina Lukáš Szentkereszty
21. December 2015
Zmluva o ubytovaní
Zmluva o ubytovaní
480,00 € Štátny komorný orchester Žilina Peter Jankovič
21. December 2015
Zmluva o ubytovaní
19-ZOU/2015-ŠKO
480,00 € Štátny komorný orchester Žilina Marek Pukl
17. September 2015
Zmluva o ubytovaní
13-ZOU/2015-ŠKO
480,00 € Štátny komorný orchester Žilina Ida Chovanová
11. September 2015
Rámcová dohoda
2-RD/2015-ŠKO
19 999,00 € DUGAPRINT, s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
8. September 2015
Zmluva o dielo
1-ZOD/2015-ŠKO
8 760,00 € Peter Kizák, Grand Piano Service Štátny komorný orchester Žilina
21. August 2015
Zmluva o obytovaní
8-ZOU/2015-ŠKO
480,00 € Štátny komorný orchester Žilina Jozef Sokol
21. August 2015
Zmluva o ubytovaní
9-ZOU/2015-ŠKO
480,00 € Štátny komorný orchester Žilina Anna Uríčová
26. August 2015
Zmluva o ubytovaní
10-ZOU/2015-ŠKO
480,00 € Štátny komorný orchester Žilina MgA.Hampl Karel
31. August 2015
Rámcová dohoda
1-RD/2015-ŠKO
19 999,00 € Zanado s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
31. August 2015
Zmluva o ubytovaní
11-ZOU/2015-ŠKO
480,00 € Štátny komorný orchester Žilina MgA. Tesaříková Eva