Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0569
3 102,00 € Jozef Bognár VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0570
3 102,00 € Hedviga Kormosová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0560
1 379,00 € Alžbeta Košťálová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0565
12 407,00 € Ingrid Vargová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0567
6 204,00 € Štefan Majka VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0551
12 407,00 € Zoltán Bognár VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0553
1 379,00 € Mária Smutná VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0554
1 379,00 € Margita Poldaufová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0552
1 379,00 € Hedviga Irová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0561
1 379,00 € Ladislav Bokor VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0563
1 379,00 € Eugen Bokor VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0566
6 204,00 € Mária Karácsonyiová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. August 2023
Dohoda o spolupráci
2023/1000/6184
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Pobočka Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti pri Vodohospodárskej výstavbe š.p. Bratislava
8. August 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6160
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Peter Gužík
8. August 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6161
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Peter Gužík
8. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0203
7,33 € Zita Majtániková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
8. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0197
7,61 € Pavol Safko VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
8. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2020/0039
16,29 € Božena Slotová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
8. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2023/0549
54,30 € Adriana Milcová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
8. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2020/0066
32,58 € Viera Tothová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK