Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2023
Kúpna zmluva
2023/1410/5714
4 268,77 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Štefan Kuliš
3. Júl 2023
Zámenná zmluva
2022/1410/5638
0,00 € Cecília Bölcsová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Júl 2023
Zámenná zmluva
2022/1410/5641
0,00 € Jozef Trsťan, Helena Trsťanová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Júl 2023
Zámenná zmluva
2022/1410/5594
0,00 € Katarína Pirogová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Júl 2023
Zámenná zmluva
2022/1410/5639
0,00 € Mária Puhová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Júl 2023
Zámenná zmluva
2022/1410/5640
0,00 € Anita Dunayová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Júl 2023
Zámenná zmluva
2022/1410/5591
5 614,47 € Alžbeta Pašková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Júl 2023
Zámenná zmluva
2022/1410/5592
1 122,89 € Albín Pirog VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Júl 2023
Zámenná zmluva
2022/1410/5593
8 421,70 € Marta Molnárová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
30. Jún 2023
Zmluva o bežnom účte
2023/3110/6143
0,00 € Tatra banka, a. s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-218
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Radoslav Boča
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-221
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Miroslav Ziegler
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-017
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Dušan Čerešňák
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-239
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Martin Košík
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-100
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Branislav Jánoš
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-245
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Miroslav Kosztolányi
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-169
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Martin Šamaj
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-211
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Peter Klimek
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-210
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Pavol Cesnek
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-252
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Marcel Buttko