Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Zmlúva o údržbe software a podpore používateľa (servisná zmluva) (OST/15/2024)
OST/15/2024
0,00 € CHASTIA s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
18. Apríl 2024
Zmluva o dodávke software, implementácii grafického informačného systému a Licenčná zmluva (OST16/2024)
OST/16/2024
4 810,00 € CHASTIA s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
17. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. č. NZ/100/012/2021-G
Dodatok č. 2 k NZ/100/012/2021-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Catering Johny s.r.o.
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. OST/11/2024
OST/11/2024
494,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Ing. Marek Černý
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby "Vzdialený odpočet elektrickej energie v objektoch Palisády 29, 31 a Podjavorinskej 4" č. OST/13/2024
OST/13/2024
2 659,80 € Východoslovenská energetika a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. OST/12/2024
Kúpna zmluva č. OST/12/2024
1 094,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Ing. Boris Šturc
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. ZoD/04/2024 (číslo zmluvy u dodávateľa ZoD/005/2024)
Zmluva o dielo č. ZoD/04/2024, (číslo zmluvy u dodávateľa ZoD/005/2024)
0,00 € TTS Martin, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
11. Apríl 2024
Dodatok č. 18 k Nájomnej zmluve č. NZ/14/2005
Dodatok č. 18 k NZ/14/2005
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. DHD Europe Limited, o.z. Bratislava
9. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. NZ/100/006/2020-G
Dodatok č. 4 k NZ/100/006/2020-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. W - consulting s. r. o.
9. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. NZ/22/2018
Dodatok č.3 k NZ/22/2018
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. AhojVet s.r.o.
5. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. ZoD/03/2024
ZoD/03/2024
18 949,40 € REKOSS, spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
5. Apríl 2024
Zmluva o výkone činnosti stavebného (technického) dozoru č. OST/10/2024
OST/10/2024
66 000,00 € NGA PROJECT, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely č. OST/09/2024
OST/09/2024
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Ing. Marek Bieščad
27. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. NZ/100/003/2023
Dodatok č. 2 k NZ/100/003/2023
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. EDYN n.o.
27. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. NZ/17/2023
Dodatok č. 1 k NZ/17/2023
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. YIT Slovakia a. s.
27. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/08/2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/08/2024
24 900,00 € PRESS s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
11. Marec 2024
Zmluva o dielo č. ZoD/02/2024 "Modernizácia exteriérového vstupu, objekt Jančova 8A"
ZoD/02/2024
96 695,43 € MEDIA EXCELLENT, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/07/2024
OST/07/2024
60 735,00 € zares, spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
29. Február 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a ostatných priestorov č. 100/008/2004 ev. č. nájomcu T0922/2004
Dodatok č. 5 k NZ/100/008/2004
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Slovak Telekom, a.s.
28. Február 2024
Zmluva o výkone správy č. OST/06/2024
OST/06/2024
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Vlastníci bytov a nebytových priestorov - v bytovom dome nachádzajúcom sa na ulici Gemerská č. 1 v Bratislave