Centrálny register zmlúv

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
204/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Soňa Peťková
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
205/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. PharmDr. Denisa Olbertová
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
206/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Zuzana Tomeková
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
207/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. PharmDr. Zuzana Hrudková
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
208/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Martin Turňa
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
209/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Mgr. Renáta Valuhová
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
210/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ing. Milan Murín
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
211/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ing. Dagmar Šabová
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
212/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Jakub Marko
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
213/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Mgr. Zuzana Mádelová
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
214/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Jozef Botka
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
215/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Radoslav Bielik, EBIR
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
164/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Oľga Šramková
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
216/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Maroš Daxner
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
217/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Eva Cimermanová
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
219/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Mgr. Martina Rybárová
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
220/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Dominik Resmer
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
221/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Lukáš Lipták
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
222/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Martin Beránek
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
223/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Veronika Jankovičová, PhD.