Centrálny register zmlúv

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
162/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bc. Janka Kollárová
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
163/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Stanislava Chabanová
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
165/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Nora Ivaničová
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
166/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Milan Trenčan
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
167/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Ján Šípka
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
168/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ing. Bibiána Orendášová
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
169/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Katarína Kmeťková
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
170/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bc. Monika Gazdíková
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
173/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Martin Hudec, PhD.
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
174/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ing. Viera Fraňová
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
175/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Mgr. Monika Zelezníková
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
176/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Viera Handlovská
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
177/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Jozef Sivák, EBIR
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
178/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Peter Bačík, PhD.
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
179/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Juraj Frajt, MPH
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
180/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ing. Pavel Piatrov
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
159/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Adrian Bystriansky, MSc.,MPH
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
181/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. JUDr. Renáta Rejková
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
182/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bc. Zuzana Turčanová
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
183/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Mgr. Veronika Kubeková