Centrálny register zmlúv

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
224/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Miroslav Piliar
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
225/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Silvia Gregorová
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
226/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Slavka Račková
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
227/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ing. Eva Kubalová
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
228/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Henrieta Vrábeľová
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
229/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Daniela Chovancová
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
230/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Mgr. Barbora Páneková
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
231/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bc. Katarína Iskrová
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
232/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. David Čmejrek
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
233/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ing. Peter Ďurica
24. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
218/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Mgr. Marianna Kováčová
24. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
152/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Mgr. Dana Mojžitová
24. Jún 2024
Dohoda o skončení rámcovej dohody č. Z20244227_Z zo dňa 05.06.2024
132/2024 (Z20244227_Z )
0,00 € TransMedica, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
24. Jún 2024
Zmluva o prevzatí dlhu
114/2024
0,00 € MUDr. Mária Vaisová Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
19. Jún 2024
Zmluva o preprave osôb
96/2024
9 999,00 € Angels Corporation s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
17. Jún 2024
Zmluva o prevzatí dlhu
113/2024
14 976,10 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
11. Jún 2024
Zmluva č.Z/239/24/KN
107/2024
9 900,00 € SGS Slovakia spol. s r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby zberná jazda
99/2024
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
10. Jún 2024
Darovacia zmluva
105/2024
200,00 € Peter Očka Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
112/2024
9 999,00 € NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.