Centrálny register zmlúv

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
184/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Zuzana Katrenčíková
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
185/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Marcela Sýkorová
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
186/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ing. Zuzana Longauerová
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
187/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ing. Martina Soláriková
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
188/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Petra Ďurčíková
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
189/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Petra Poliačiková, PhD.
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
190/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ing. Adrian Kmeťko
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
191/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Marcel Gombaský
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
192/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ing. Jana Henčeková
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
193/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. PharmDr. Vasil Šatnik, PhD.
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
194/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ingrid Žáková
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
195/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Simona Siváková
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
196/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. PharmDr. Michaela Holécyová
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
197/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ing. Soňa Cibuľová
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
198/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Oksana Hryshchuk
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
199/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Mgr. Patrícia Prístavková
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
200/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Martin Sucháč, EBIR
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
201/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ľubomír Obický
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
202/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Eva Figlušová
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
203/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Andrej Kupec, MPH